Vilde bier
Menu Vilde bier > Danmarks bifauna

Klik her for at se posteren Beskyttelse af vore vildt­levende bestøvere møder fortsat mange barrierer.
Se posteren her.

Danmarks bifauna

Der kendes herhjemme 286 forskellige biarter, fordelt på 33 forskellige slægter (se tabelen længere nede), hvoraf honning­bien (Apis mellifera) og humlebierne udgør de to af slægterne. Vor hjemme­hørende honningbi (Apis mellifera mellifera) kendes som den brune bi fra Læsø.

Ud fra deres levevis kan bierne inddeles i to typer, de sociale og de enlige (solitære) bier. Almindelige honningbier og humlebier er sociale, dvs. de lever i et velorganiseret samfund med en dronning, arbejdsbier (sterile hunner) og droner (hanner). Hos humlebierne opfostres dog flere dronninger mod slut­ningen af sæsonen, og det er kun dem, der overvintrer.

Jordhumle på ribes

Blandt vore 29 arter af humlebier (Bombus spp.) findes otte arter snylte­humler, som er rede­parasiter hos de egentlige humlebier.

Enlige bier har modsat de sociale bier, ingen sterile hunner (arbejdsbier). Disse arter består kun af individer af de to køn (hunner og hanner). De enlige bier danner ikke samfund, men lever hver for sig. Nogle arter af de enlige bier danner dog ret store kolonier ved at placere deres reder tæt op ad hinanden.

Jordbien Andrena fulva på haveribs

Hos de almindelige, dvs. ikke parasitiske, enlige bier anlægger hver hun sin egen rede, hvor hendes eget afkom udvikles. Her er det larverne, der skal sikre artens over­levelse vinteren over, da de voksne hunner dør efter de er blevet parret og har lagt æg. Der findes dog nogle overgangs­former hos vejbierne, hvor hunnen forsyner larverne med føde, når de er kommet ud af æggene.

De 256 arter af enlige bier, vi kender fra Danmark, tilhører 31 forskellige slægter. Arterne i otte af disse slægter (blod­bier, panser­bier, kegle­bier, hvepse­bier, perle­bier, pragt­bier, filt­bier og sørge­bier) er klepto­parasiter, der snylter på andre arters for­syninger (bibrød). Snyltende levevis hos bier omtales i 5. del af den danske checkliste [6].

Tabelen neden­under viser en systematisk oversigt over samtlige bi-slægter, der fore­kommer i Danmark, og samtidigt illustrerer den store arts­rigdom og diversitet blandt vore enlige bier.

Danske taxa af bier med angivelse af familier, underfamilier og slægter samt antallet af arter tilhørende de enkelte slægter. Efter Madsen & Calabuig 2008. Opdateret efter Madsen & Dupont 2013, Schmidt et al. 2013, Madsen et al. 2015 og Madsen et al. 2016. 

De mest artsrige slægter blandt de enlige bier i Danmark er: jord­bier (61 arter), hvepse­bier (35 arter), smal-vejbier (30 arter), maske­bier (19 arter), blod­bier (16 arter), bladskærer­bier (12 arter) og murer­bier (11 arter).

Menupunktet Links henviser til flere sider med gode billeder og beskrivelser af de forskellige biarter. Du kan også finde beskrivelser og hjælp til identifikation af bier i flere titler listet under Litteratur > Danmarks og Europas bifauna.

Se også menupunktet Den danske checkliste, hvor du finder pdf udgaver af artiklerne fra den kommenterede checkliste over Danmarks bier, samt menupunktet Nye arter for Danmark, hvor du kan læse om hvilke biarter der er registreret i landet efter at den danske checkliste blev publiceret.

Referencer:
 1. Dupont, Y. L., Madsen, H. B. (2010): "Humlebier". Natur og Museum, 49. årg., nr.1.
 2. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2008): "Kommenteret checkliste over Danmarks bier
  - Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea)".
  Ento­mologiske Meddelelser 76 (2): 145-163.
 3. Calabuig, I. & Madsen, H. B. (2009): "Kommenteret checkliste over Danmarks bier
  - Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea)
  ". Entomologiske Meddelelser 77: 83-113.
 4. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2010): "Kommenteret checkliste over Danmarks bier
  - Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea)
  ". Ento­mologiske Meddelelser
  78: 73-99.
 5. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2011): "Kommenteret checkliste over Danmarks bier
  - Del 4: Halictidae (Hymenoptera, Apoidea)
  ". Ento­mologiske Meddelelser
  79: 85-115.
 6. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2012): "Kommenteret checkliste over Danmarks bier
  - Del 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea)
  ". Ento­mologiske Meddelelser
  80: 7-52.
 7. Madsen, H. B. & Dupont Y. L. (2013): "Vilde bier". Natur og Museum, 52. årg., nr.1, 36 s.
 8. Madsen, H. B., Schmidt, H. T., Bygebjerg, R. & C. Rasmussen (2015): "Tre nye arter af bier for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea)". Ento­mologiske Meddelelser 83: 21-29.
 9. Schmidt, H. T., Poulsen, K. R. & Madsen, H. B. (2013): "Fem nye arter af bier for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea)". Ento­mologiske Meddelelser 81: 62-71.

Sidst redigeret den 26. marts 2016

Undermenu

Nyheder

Fødekilder & konkurrence

Tidsskrift for Biavl bragte i november et temahæfte om biernes fødekilder, hvori også diskutteres konkur­rencen mellem honningbier og vilde bier. Læs artiklen her...

Kampen om redepladserne

Det er svært at finde en rede­plads, så en sjælden gang slår både humlebier og gede­hamse sig ned i samme fugle­kasse. Læs mere her...

Bibolig af rillede plader

Lise Hansted fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab viser hvordan vi kan afhjælpe boligmangel hos de hulboende bier. Find vejledningen her...

Se på humlebier i haven

Lær de mest almindelige humlebier at kende og få et forslag til gode humlebi­planter. Se her...

Udbredelse af vore biarter

Distriktskatalog over alle danske arter af bier er netop udkommet! Læs den her.

Danske navne til bierne

Nu kan vi kalde alle danske vilde bier ved deres danske navn. Se mere...

Status for neonikotinoider

Det midlertidige EU-forbud mod brugen af tre neo­nikotinoider udløber snart. Se her, hvad vi i dag ved om deres effekt på bierne...

Bejdsede rapsfrø og bier

Neo­nikotinoider anvendt som bejdse­middel i raps rammer specielt hårdt de vilde bier. Læs artiklen her.

Flere danske biarter

Listen over danske bier er vokset med yderligere tre arter. Læs mere her.

Lad humlebierne summe

Foreningen La Humla Suse har sat humlebierne på dags­ordenen i Norge. Læs artiklen her.

Bier i blåhat

Læs her om blåhat­planten og de specialiserede bier.

Rødliste over Europas bier

IUCN har udgivet, for første gang nogen sinde, en samlet rødliste over alle europæiske bier. European Red List of bees kan hentes her.

Konkurrence om føden

Hvor meget ved vi om, hvad konkurrence om fødekilder betyder for de vilde bier?
Læs artiklen her.

Bedre boliger til bierne

Insekthoteller er blevet meget populære. De bygges tit for at tilbyde vilde bier et sted at bo. Men virker de? Og kan vi gøre det bedre? Læs artiklen her.

Honningbiens slægtninge

Forårssolen har fået mere styrke. Snart kan vi se et mylder af vilde bier i pile­krattet og havens ribs­buske. Læs mere...

Humlebier på boligjagt

Danmark fattes både flora og fristeder til forårets humlebier. Læs mere her.

Fem biarter mere
Fund af fem arter af bier, som er nye for den danske fauna, blev publiceret i 2013. Læs her om de nye arter og se den opdaterede oversigt over alle danske bi-slægter.

Radiobier

På Aarhus Universitet under­søges humlebiernes flyveruter ved hjælp af bitte­små radio­sendere. Læs hvorfor på scitech.au.dk.

Pesticiderne og bier:

En ny dansk murerbi

Endnu en bi kan kan føjes til nyopdagede danske arter. Læs mere her.
19. april 2013

Længe savnet, nu her!

Natur og Museums hæfte om vilde bier er udkommet. Bestil hæftet eller læs anmeldelsen.

Ny dansk biart

Den flotte bi med de lyse øjne, set for første gang i Danmark i juli 2012, er endelig bestemt på Fugle og Natur. Læs mere...
20. februar 2013

Ny bibel for bi-entusiaster

Biernes År 2012 afsluttedes i Holland med udgivelsen af en ny bog. Læs mere...
31. december 2012

vildebier.dk anbefaler:

En ny biplantebog sætter fokus på biernes føde­kilder. Find den her.

Register over Danmarks bier er nu komplet

Den 5. og sidste del af check­listen er udkommet i starten af juli. Artiklen gennem­går langtungebier samt omtaler snyltende levevis hos bier. Se den her.
12. juli 2012

Landbrugsgifte skader bierne
To forskerhold har hver for sig konkluderet, at syste­miske pesticider langsomt dræber bestande af bier.
Læs mere...
4. april 2012


Ny rapport fra Xerces Society gør status over den aktuelle viden om neo­nikotinoider og deres ind­virkning på bier.
Læs mere og hent rapporten på xerces.org.
28. marts 2012

Powered by CMSimple