Danmarks bifauna

Der kendes herhjemme 292 forskellige biarter, fordelt på 33 forskellige slægter (se tabelen længere nede), hvoraf honning­bien (Apis mellifera) og humlebierne udgør de to af slægterne. Vor hjemme­hørende honningbi (Apis mellifera mellifera) kendes i dag som den opdrættede brune bi fra Læsø.

Ud fra deres levevis kan bierne inddeles i to typer, de sociale og de enlige (solitære) bier. Almindelige honningbier og humlebier er sociale, dvs. de lever i et velorganiseret samfund med en dronning, arbejdsbier (sterile hunner) og droner (hanner). Hos humlebierne opfostres dog flere dronninger mod slut­ningen af sæsonen, og det er kun dem, der overvintrer.

Jordhumle på ribes

Blandt vore 29 arter af humlebier (Bombus spp.) findes otte arter snylte­humler, som er rede­parasiter hos de egentlige humlebier.

Enlige bier har modsat de sociale bier, ingen sterile hunner (arbejdsbier). Disse arter består kun af individer af de to køn (hunner og hanner). De enlige bier danner ikke samfund, men lever hver for sig. Nogle arter af de enlige bier danner dog ret store kolonier ved at placere deres reder tæt op ad hinanden.

Jordbien Andrena fulva på haveribs

Hos de almindelige, dvs. ikke parasitiske, enlige bier anlægger hver hun sin egen rede, hvor hendes eget afkom udvikles. Her er det larverne, der skal sikre artens over­levelse vinteren over, da de voksne hunner dør efter de er blevet parret og har lagt æg. Der findes dog nogle overgangs­former hos vejbierne, hvor hunnen forsyner larverne med føde, når de er kommet ud af æggene.

De 262 arter af enlige bier, vi kender fra Danmark, tilhører 31 forskellige slægter. Arterne i otte af disse slægter (blod­bier, panser­bier, kegle­bier, hvepse­bier, perle­bier, pragt­bier, filt­bier og sørge­bier) er klepto­parasiter, der snylter på andre arters for­syninger (bibrød). Snyltende levevis hos bier omtales i 5. del af den danske checkliste [6].

Tabellen neden­under viser en systematisk oversigt over samtlige bi-slægter, der fore­kommer i Danmark, samt antallet af arter registreret for hver slægt. Således illustrerer tabellen den store arts­rigdom og diversitet blandt vore enlige bier.

De mest artsrige slægter blandt de enlige bier i Danmark er: jord­bier (63 registrerede arter), hvepse­bier (35 arter), smalbier (31 arter), maske­bier (19 arter), blod­bier (17 arter), bladskærer­bier (13 arter) og murer­bier (12 arter).

Du kan finde beskrivelser og hjælp til identifikation af bier i flere titler listet under Litteratur > Danmarks og Europas bifauna.

Se også menupunktet Den danske checkliste, hvor du finder pdf udgaver af artiklerne fra den kommenterede checkliste over Danmarks bier, samt menupunktet Nye arter for Danmark, hvor du kan læse om de biarter, der er registreret i landet efter at den danske checkliste blev publiceret.

En liste over alle arter af bier, der er registreret i Danmark til og med november 2018 finder du via dette link. Listen er udskrevet fra allearter.dk og sorteret alfabetisk efter familie (latinsk navn). Data stilles til rådighed under Creative Commons-licensen CC BY 4.0.

Referencer:
 1. Dupont, Y. L., Madsen, H. B. (2010): "Humlebier". Natur og Museum, 49. årg., nr.1.
 2. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2008): "Kommenteret checkliste over Danmarks bier
  - Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea)".
  Ento­mologiske Meddelelser 76 (2): 145-163.
 3. Calabuig, I. & Madsen, H. B. (2009): "Kommenteret checkliste over Danmarks bier
  - Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea)
  ". Entomologiske Meddelelser 77: 83-113.
 4. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2010): "Kommenteret checkliste over Danmarks bier
  - Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea)
  ". Ento­mologiske Meddelelser
  78: 73-99.
 5. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2011): "Kommenteret checkliste over Danmarks bier
  - Del 4: Halictidae (Hymenoptera, Apoidea)
  ". Ento­mologiske Meddelelser
  79: 85-115.
 6. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2012): "Kommenteret checkliste over Danmarks bier
  - Del 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea)
  ". Ento­mologiske Meddelelser
  80: 7-52.
 7. Madsen, H. B. & Dupont Y. L. (2013): "Vilde bier". Natur og Museum, 52. årg., nr.1, 36 s.
 8. Madsen, H. B., Schmidt, H. T., Bygebjerg, R. & C. Rasmussen (2015): "Tre nye arter af bier for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea)". Ento­mologiske Meddelelser 83: 21-29.
 9. Madsen, H. B., Schmidt, H. T. & Rasmussen, C. (2016): "Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea)". Entomologiske Meddelelser 83: 43-70. ISSN 0013-8851.
 10. Schmidt H. T., Calabuig I., & Madsen H. B. (2017): "To bier nye for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea)". Two bee species new to Denmark (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser, 85: 41-46. ISSN: 0013-8851.
 11. Schmidt, H. T., Poulsen, K. R. & Madsen, H. B. (2013): "Fem nye arter af bier for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea)". Ento­mologiske Meddelelser 81: 62-71.
 12. Madsen, H. B., Poulsen, K. R., Rasmussen, C., Calabuig, I., & Schmidt, H. T. (2018): "Fire bier nye for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes)". Ento­mologiske Meddelelser, 86(1-2): 39-50.

Oversigten redigeret sidst den 4. december 2018