Vilde bier
Menu Vilde bier > Danmarks bifauna > Nye arter for Danmark > Fem nye arter af bier

Klik her for at se posteren Beskyttelse af vore vildt­levende bestøvere møder fortsat mange barrierer.
Se posteren her.

Fem nye arter af bier

- føjet til checklisten i 2013

Efter at den danske checkliste blev publiceret i årene 2008-2012 er der i Danmark registreret hele fem arter af bier, der er nye for landet.

To af dem, pragtbien Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775) og murerbien Osmia cornuta (Latreille, 1805), blev omtalt på vildebier.dk tidligere på året. Derudover publiceres her i slutningen af året fund af to nye arter af jordbier, dvs. Andrena angustior (Kirby, 1802) og Andrena synadelpha (Perkins, 1914) samt fund af panserbien Stelis breviuscula (Nylander, 1848).

Det seneste nummer af Ento­mologiske Meddelelser bringer en gennemgang af de fem nye arters kendetegn, bestemmelse, udbredelse og biologi. Artiklen er skrevet af Hans Thomsen Schmidt, Kent Runge Poulsen og Henning Bang Madsen.

Med de nyeste tilføjelser til checklisten omfatter den danske bifauna i alt 283 registrerede arter fordelt på hele 32 slægter (og antallet forventes at vokse yderligere i de kommende år). Se den opdaterede oversigt i afsnitet Danmarks bifauna.

Læs artiklen her eller få den vist i et separat vindue.

Schmidt, H. T., Poulsen, K. R. & Madsen, H. B. (2013): "Fem nye arter af bier for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea)". Ento­mologiske Meddelelser 81: 62-71.

Artiklen fra Entomologiske Meddelelser bringes her med tak til artiklens forfattere.

Læs også:

Powered by CMSimple