Vilde bier
Menu Vilde bier > Danmarks bifauna > Nye arter for Danmark > Listen over danske bier vokser

Klik her for at se posteren Beskyttelse af vore vildt­levende bestøvere møder fortsat mange barrierer.
Se posteren her.

Listen over danske bier vokser

Det seneste nummer af Ento­mologiske Meddelelser publicerer tre nye biarter for Danmark: Colletes halophilus Verhoeff, 1943, Nomada obscura Zetterstedt, 1838 og Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758). Artiklen, skrevet af Henning Bang Madsen, Hans Thomsen Schmidt, Rune Bygebjerg & Claus Rasmussen, gennemgår de nye arters kendetegn, bestemmelse, udbredelse og biologi.

Med de nyeste tilføjelser til checklisten fra 2008-2012 omfatter den danske bifauna nu i alt 286 registrerede arter fordelt på 33 slægter. Se oversigten i afsnittet Danmarks bifauna.

Læs artiklen her eller få den vist i et separat vindue.

Madsen, H. B., Schmidt, H. T., Bygebjerg, R. & C. Rasmussen (2015): "Tre nye arter af bier for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea)". Ento­mologiske Meddelelser 83: 21-29.

Powered by CMSimple