Vilde bier
Menu Vilde bier > Nyheder > Fødegrundlag og konkurrence

Klik her for at se posteren Beskyttelse af vore vildt­levende bestøvere møder fortsat mange barrierer.
Se posteren her.

Fødegrundlag og konkurrence

Danmarks Biavlerforening gennemførte i perioden 2011 til 2015 to store projekter, der havde til formål at afdække biernes forsyning med pollen gennem hele sæsonen. Kernen i begge projekter har været en omfattende indsamling af pollenprøver fra bigårde over hele landet. Disse projekter er nu afsluttet, og i november udkom der et temahæfte med titlen "Biernes fødegrundlag", udgivet som et tillæg til medlemsbladet Tidsskrift for Biavl.

Hæftet gennemgår sammensætning af honningbiens fødekilder - de såkaldte trækforhold - i forskellige områder og arealtyper på baggrund og der gives forslag til forbedringer af fødegrundlaget, samt - for de vilde biers vedkommende - forslag til forbedring af biernes redemuligheder.

Søgaard Jørgensen A., Tulstrup Theuerkauf R., Frejvald P. (2016): "Biernes fødegrundlag". Temahæfte, Tidsskrift for Biavl, nr. 11. Danmarks Biavlerforening.

Konkurrence mellem honningbier og vilde bier?

Konkurrencen mellem honningbier og vilde bier får også en stor opmærksomhed i hæftet. Vi bringer her pdf-udgaven af artiklen om dette emne med tak til Asger Søgaard Jørgensen og Danmarks Biavler­forening.

Læseren gøres opmærksom på, at den svenske undersøgelse, som artiklen fra "Biernes fødegrundlag" refererer til, er offentliggjort under titlen Competition between managed honeybees and wild bumblebees depends on landscape context [1]. Artiklen Experimental evidence that honeybees depress wild insect densities in a flowering crop [2], der har startet den aktuelle voldsomme debat på de sociale medier, er publiceret efter udgivelsen af Danmarks Biavlerforenings hæfte om biernes fødegrundlag.

Læs artiklen i et separat vindue.

Søgaard Jørgensen A. (2016): "Konkurrence mellem honningbier og vilde bier?" Tidsskrift for Biavl, nr. 11: Temahæfte "Biernes fødegrundlag", s. 11-17. Danmarks Biavler­forening.

PDF lagt ind på vildebier.dk efter aftale med artiklens forfatter og Danmarks Biavlerforening.

Referencer:
  1. Herbertsson L., Lindström, S.A.M., Rundlöf, M., Bommarco, R., Smith H.G. (2016): "Competition between managed honeybees and wild bumblebees depends on landscape context". Basic and Applied Ecology, vol. 17(7), p. 609–616. Doi:10.1016/j.baae.2016.05.001
  2. Lindström S.A.M., Herbertsson L., Rundlöf M., Bommarco R., Smith H.G. (2016): "Experimental evidence that honeybees depress wild insect densities in a flowering crop". Proceedings of the Royal Society B 283(1843): 20161641.
    DOI: 10.1098/rspb.2016.1641
Læs også:

Oprettet den 2. december 2016

Powered by CMSimple