Vilde bier
Menu Vilde bier > Nyheder > Konkurrencestærke honningbier

Klik her for at se posteren Beskyttelse af vore vildt­levende bestøvere møder fortsat mange barrierer.
Se posteren her.

Konkurrencestærke honningbier

Hvad ved vi om konkurrencen mellem vilde bier og honningbier

Honningbier og andre bier konkurrerer med hinanden om blomsterne i landskabet, og en del undersøgelser har dokumenteret, at tætheden af honningbier reducerer tætheden af vilde bier, men der er begrænset videnskabelig dokumentation for betydningen af denne konkurrence for trivslen af vilde bier. Denne artikel udforsker om der er viden­skabeligt belæg for, at konkurrence mellem honningbier og vilde bier er en medvirkende årsag til tilbage­gangen af vilde bier, samt opridser hvad vi mangler viden om.

Listen over litteratur anvendt i artiklen finder du nederst på siden.

Mange tak til både artiklens forfattere og til Danmarks Biavlerforening for tilladelsen til at bringe artiklen på vildebier.dk.

I det forløbne år blev det diskuteret en del i pressen og på de sociale medier, hvorvidt etablering af bigårde i nationalparker i Thy og Mols Bjerge gavner de lokale bestande af vilde bier, som man ønsker at beskytte. Der blev også rejst spørgsmålstegn ved, hvor længe og i hvilket omfang vi kan fortsætte med at udvide antallet af bistader i byerne, uden at det går ud over de vilde bestøvere. - I lyset heraf er det vigtigt, at artiklens betragtninger bliver kendt af en større læserkreds.

Læs artiklen her eller få den vist i et separat vindue.

Dupont Y. L., Strandberg B., Bruus M., Madsen H. B. (2015): "Konkurrence mellem vilde bier og honningbier: Hvad ved vi egentlig?". Tidsskrift for Biavl, nr.1/2015. Danmarks Biavlerforening.

Læs også:

Referencer til artiklen:
 1. Dupont Y. L., Hansen D. M., Valido A., Olesen J.M. (2004): "Impact of introduced honey bees on native pollination interactions of the endemic Echium wildpretii (Boraginaceae) on Tenerife, Canary Islands". Biological Conservation. 2004;118:301-11.

 2. Elbgami T., Kunin W. E., Hughes W. O. H., Biesmeijer J. C. (2014): "The effect of proximity to a honeybee apiary on bumblebee colony fitness, development, and performance". Apidologie 2014; 45:504–513.

 3. Forup, M. L. and Memmott, J. (2005): "The relationship between the abundances of bumblebees and honeybees in a native habitat". Ecological Entomology, 30: 47–57. doi: 10.1111/j.0307-6946.2005.00660.x

 4. González-Varo J. P., Biesmeijer J. C., Bommarco R., Potts S. G., Schweiger O., Smith H. G. et al. (2013): "Combined effects of global change pressures on animal-mediated pollination". Trends in Ecology & Evolution. 2013;28(9):524-30.

 5. Goulson D., Sparrow K. (2009): "Evidence for competition between honeybees and bumblebees; effects on bumblebee worker size". Journal of Insect Conservation. 2009;13(2):177-81.

 6. Hansen P. K. (2014): "De vilde bier i Nationalpark Thy. Om konkurrence mellem honningbier (Apis mellifera) og humlebier i Hanstholm Vildtreservat og ændringer i artssammensætningen gennem 60 år". MSc thesis, Biologisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

 7. Persson A. S., Smith H. G. (2011): "Bumblebee colonies produce larger foragers in complex landscapes". Basic and Applied Ecology. 2011;12(8):695-702.

 8. Reader T., MacLeod I, Elliott P. T., Robinson O. J., Manica A. (2005): "Inter-order interactions between flower-visiting insects: Foraging bees avoid flowers previously visited by hoverflies". Journal of Insect Behavior. 2005; 18(1): 51-57.

 9. Schweiger O., Biesmeijer J. C., Bommarco R., Hickler T., Hulme P. E., Klotz S., Kuhn I., Moora M., Nielsen A., Ohlemuller R., Petanidou T., Potts S. G., Pysek P., Stout J. C., Sykes M. T., Tscheulin T., Vila M., Walther G. R., Westphal C., Winter M., Zobel M., Settele J. (2010): "Multiple stressors on biotic interactions: how climate change and alien species interact to affect pollination". Biological Reviews 2010. 85(4): 777-795.

 10. Søgaard Jørgensen A. (2014): "Konkurrerer bierne om føden?" Tidsskrift for Biavl. 2014;9:256-60.

 11. Strandberg, B., Dupont, Y. L., & Søegaard, K. (2013): "Organic hay fields as a floral ressource for bees and other flower-visiting insects". ICROFS News, 2, 11-13.

 12. Valido A., Dupont Y. L, Hansen D. M. (2002): "Native birds and insects, and introduced honey bees visiting Echium wildpretii (Boraginaceae) in the Canary Islands". Acta Oecologica. 2002, 23(6):413-9.

 13. Wermuth K., Dupont Y. L. "Effects of field characteristics on abundance of bumblebees (Bombus spp.) and seed yield in red clover fields". Apidologie. 2010;41:657–66.

PDF lagt ind på vildebier.dk efter aftale med artiklens forfatterne og Danmarks Biavlerforening


Siden oprettet den 29. januar 2015,
redigeret den 30. januar 2015

Powered by CMSimple