Danmarks bier

Danmarks bifauna

Bi-taxa december 2018
Der kendes her­hjemme hele 292 for­skel­lige bi­arter, for­delt på 33 slæg­ter. Få et over­blik over de danske biers store di­ver­si­tet via vores sys­te­ma­tisk over­sigt i tabel­form. Se mere »

Biernes rødliste­status

Rødliste, cirkeldiagram for vurderede biarter
I januar 2020 fik vi for første gang en rød­liste over alle 292 arter af bier, der er registreret i Dan­mark. Få et over­blik over biernes status slægt for slægt og art for art, eller hent vores sorterede status­lister i pdf-formatet. Se mere »

Nyt om danske biarter

Stor blodbi Sphecodes albilabris, foto: © Henning Bang Madsen
I kategorien “Lær bierne at kende” i vores nyhedssektion finder du udvalgte artikler og spændende nyheder, der kan hjælpe dig med at lære Danmarks vilde bier bedre at kende. Se mere »

Bier i Naturbasen

Jordbien Andrena fulva på haveribs. Foto © Maria Gram /vildebier.dk
En lang række beskrivelser af de mest almin­delige arter af bier findes nu i Natur­­basen og i felt­håndbogen på Fugle & Natur. For over­sigten over hvilke biarter, der er be­skrevet, se her »

 
I de respektive dele af “Kom­men­te­ret check­liste over Dan­marks bier”, som du kan læse her i denne sektion (se menu) finder du også en oversigt over danske bifamilier og -slægter, en introduktion til bi-faunistik, bestemmelse, samlinger og litteratur (del 1: Colletidae), en indføring i biernes pollen­strategier og specialisering (del 2: Andrenidae), en introduktion til biernes proviantering og brugen af enlige bier til bestøvnings­opgaver (del 3: Melittidae & Megachilidae), en introduktion til social organisering hos bier (del 4: Halictidae) og til snyltende levevis (del 5: Apidae).