Category: Beskyttelse og forvaltning

Glem ikke de vilde bier!

Foto © Maria Gram / Vildebier.dk

En række forskere, som arbejder med bestøveres vilkår og inter­aktioner mellem planter og insekter, sætter spørgsmålstegn ved hvorvidt det er hensigts­mæssigt, at udarbejde en fælles strategi for vilde bestøvere og honning­bier, da de vilde insekters behov ofte adskiller sig væsentligt fra honning­biens.

Etiket: , , ,

Fælles brev fra 3 organisationer til miljøminister Lea Wermelin

Fælles brev fra Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Biavlerforening og Landbrug & Fødevarer til miljøministeren Lea Wermelin

Danmarks Naturfrednings­forening, Danmarks Biavler­forening og Landbrug & Fødevarer opfordrer miljøminister Lea Wermelin i et fælles brev dateret den 8. oktober 2019, til at stå i spidsen for et bredt samarbejde om udarbejdelsen af en dansk bestøver­strategi. Læs brevet, der blev offentlig­gjort i onsdags.

Etiket: , ,

En fælles indsats for alle bier (og andre bestøvere)

Gulsporet gnavebi (Hoplitis claviventris) hun på fladbælg. Foto: ©Henning Bang Madsen

Insekter og andre bestøvere er under pres, og vi står over for en krise, hvor mangel på bestøvning påvirker både biodiversitet og fødevare­sikkerhed negativt. Der er behov for en national bestøver­strategi, påpeger en række danske forskere i kronikken, der i de seneste måneder var bragt i adskillige medier.

Etiket: ,

Bliv bivenlig og lær de vilde bier at kende!

Havehumle (Bombus hortorum). Foto: © Yoko L. Dupont

Sammen med martsnummer af Tidsskrift for Biavl udgav Danmarks Biavler­forening et temahæfte med et væld af konkrete anbefalinger om at gøre Danmarks skove, landbrug, private haver og kommunale arealer bivenlige. “Bliv Bivenlig” er en opfordring til os alle om at gøre en indsats for bierne.

Etiket: , ,

Lad humlebierne summe

Foto: © Honorata K. Gajda

I artiklen fra Praktisk Økologi nr. 2/2015 fortæller jeg om La Humla Suse og dens arbejde med at udbrede viden om humle­bierne og sikre deres levevilkår i Norge. Jeg besøgte den norske orga­ni­sa­tion i forbindelse med deres nye kurser, hvor deltagerne lærer at indrette kasser til humle­bierne, sådan at de bliver taget i brug.

Etiket: , ,

Poster fra Biodiversitets­symposiet

Poster fra Biodiversitets­symposiet

Poster fra Danmarks første Biodiversitets­symposium på Aarhus Universitet viser forslaget til beskyttelse af vildtlevende bier og andre bestøvere, udarbejdet for nationalpark­undersøgelsen på Sydfyn. Forslaget udpeger de væsentlige årsager til nedgangen i antallet af bestøvere og giver en række anbefalinger.

Andre anbefalinger fra idékataloget

For hurtigst muligt at forbedre vilkårene for vilde bier og andre bestøvende insekter anbefaler idé­kataloget fra Sydfyn, at viden om vilde bestøvere og om tiltag, der vil være dem til gavn, formidles bredt via pjecer og kurser og indarbejdes i plejemanualer for forskellige naturtyper og habitater, samt i vejledninger til lodsejerne.

Opfodring til politisk initiativ

Model

Idé­kataloget fra Sydfyn opfordrer her for­valtere og administratorer af vores natur­områder til at tage initiativ og øve indflydelse på politiske løsninger, der via ændringer af love og regler vil sikre bedre livsvilkår for både honning­bier og de mange arter af vildt­levende bier og andre bestøvere.

Top