Kategori: Beskyttelse og forvaltning

Bliv bivenlig og lær de vilde bier at kende!

Havehumle (Bombus hortorum). Foto: © Yoko L. Dupont

Sammen med martsnummer af Tidsskrift for Biavl udgav Danmarks Biavler­forening et temahæfte med et væld af konkrete anbefalinger om at gøre Danmarks skove, landbrug, private haver og kommunale arealer bivenlige. “Bliv Bivenlig” er en opfordring til os alle om at gøre en indsats for bierne.

Etiket: , ,

Lad humlebierne summe

Foto: © Honorata K. Gajda

I artiklen fra Praktisk Økologi nr. 2/2015 fortæller jeg om La Humla Suse og dens arbejde med at udbrede viden om humle­bierne og sikre deres levevilkår i Norge. Jeg besøgte den norske orga­ni­sa­tion i forbindelse med deres nye kurser, hvor deltagerne lærer at indrette kasser til humle­bierne, sådan at de bliver taget i brug.

Etiket: , ,

Poster fra Biodiversitets­symposiet

Poster fra Biodiversitets­symposiet

Poster fra Danmarks første Biodiversitets­symposium på Aarhus Universitet viser forslaget til beskyttelse af vildtlevende bier og andre bestøvere, udarbejdet for nationalpark­undersøgelsen på Sydfyn. Forslaget udpeger de væsentlige årsager til nedgangen i antallet af bestøvere og giver en række anbefalinger.

Andre anbefalinger fra idékataloget

For hurtigst muligt at forbedre vilkårene for vilde bier og andre bestøvende insekter anbefaler idé­kataloget fra Sydfyn, at viden om vilde bestøvere og om tiltag, der vil være dem til gavn, formidles bredt via pjecer og kurser og indarbejdes i plejemanualer for forskellige naturtyper og habitater, samt i vejledninger til lodsejerne.

Opfodring til politisk initiativ

Model

Idé­kataloget fra Sydfyn opfordrer her for­valtere og administratorer af vores natur­områder til at tage initiativ og øve indflydelse på politiske løsninger, der via ændringer af love og regler vil sikre bedre livsvilkår for både honning­bier og de mange arter af vildt­levende bier og andre bestøvere.

Bevaring og genopretning

Høslæt på engen. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Erkendelsen af, at plante­diversiteten i de terrestriske natur­typer trues af manglende bestøvning, må føre til, at de bestøvende insekter udpeges som et særligt indsats­område i national­parker. Idé­kataloget fra Sydfyn giver her bud på bevarings- og gen­opretnings­tiltag for at øge bestande af vilde bestøvere.

Idékatalog fra Sydfyn

Mælkekvæg på Lyø. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Natur­gruppen ved national­park­undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav har arbejdet med at udpege og beskrive de vigtigste indsats­områder inden for naturforvaltningen, såfremt der etableres en nationalpark. Men kan vi i dag overhoved sikre en varieret natur uden at beskytte de bestøvende insekter? Og har vi viden og overblik?

Den Internationale Handlingsplan for Bestøvere

Den Internationale Handlingsplan for Bestøvere fra 1998, også kendt som São Paulo Erklæringen, indeholder en lang liste af tiltag for beskyttelse af bestøvere samt en bæredygtig udnyttelse af vore bestøverressourcer i landbruget og de tilknyttede økosystemer.

Top