Category: Events og begivenheder

Natur­stribe­dag på Rye­gaard Gods

Naturstribedag på Ryegaard Gods

Mange steder i det ganske land oplever vi udsåede blomster­striber langs vejene, men der er delte meninger om deres værdi, især for de sjældne og truede arter. Sam­men med ca. 100 andre besøgte vi Rye­gaard Gods for at se blom­ster­striberne og høre debatten om tiltag for naturen i landbruget. Her kommer vores reportage.

Etiket: , , ,

Nyt, re­designet website

platformskifte

Velkommen til vores nye website, hvor du finder artikler, forsk­nings­nyt, bog­an­mel­del­ser, opslag om events, vej­led­ninger og andre ind­læg re­la­te­ret til vilde bier. I for­bin­delse med over­flyt­nin­gen har vi indek­seret og sor­teret alle ind­læg. En del blev slet­tet, en del op­da­teret og nogle ind­læg venter endnu på at blive over­flyt­tet.

Etiket: ,

Nordisk samarbejde

Den nordiske firkløver

I anerkendelse af, at sammen står vi stærkere, er der nu indledt et nordisk samarbejde omkring beskyttelse af bestøvende insekter på landbrugs­arealer: I dagene 6.–7. maj 2019 blev der i Vikersund i Norge afholdt det første Nordiske Landbrugs­workshop med det norske humlebi­organisation La Humla Suse som vært.

Etiket: , ,

Præsentationer fra bestøver­symposium er nu online

I december blev det første danske sym­posium med fokus på bestøver­faunaens betyd­ning og beskyt­telse afholdt i København. Program­met var sam­men­sat af oplæg fra både uden­landske og danske forskere, samt en række dan­ske prak­tikere. Præ­sen­ta­tio­nerne fra sym­po­siet kan nu frit down­loades af alle interes­serede.

Etiket:

Tilmelding til bestøver­symposium er åbent

Der er nu åbent for tilmelding til bestøver­symposium arrangeret af Københavns Universitet, IPBES i Danmark og SEGES den 7. december 2017. Bemærk: Symposium afholdes på Axelborg. Tilmeldnings­formular, program, samt yderligere info finder du via dette link.

Etiket:

Bestøver­symposium på Københavns Universitet

Bestøver­symposium december2017

Et symposium om beskyttelse og forvaltning af af vilde bier, honning­bier og andre bestøvere afholdes på Københavns Universitet i starten af december. Symposium er resultat af samarbejde mellem IPBES i Danmark, SEGES, ICROFS og Institut for Plante og Miljø­videnskab på KU.

Etiket:

Dave Goulson hædret af foreningen Bier i Danmark

Overrækkelsen af æresbevisning fra foreningen Bier i Danmark til professor Dave Goulson

Bier i Danmark, en ny forening der arbejder for bedre forhold for vilde bier, har udnævnt professor Dave Goulson til sit æres­medlem. Æresbevisningen blev overrakt på Natur­historisk Museum ved gæste­foredraget afholdt i forbindelse med udgivelsen af Goulsons bog “Humlen ved det hele”.

Etiket: ,

Humlen ved det hele med Dave Goulson

Dave Goulson - Humlen ved det hele

Torsdag den 21. maj får Naturhistorisk Museum i Aarhus fornemt besøg, når den berømte engelske bi-forsker og forfatter Dave Goulson holder foredrag om sit liv med humlebier. Goulson er forfatter til best­selleren “A Sting in the Tale”, som nu er udkommet på dansk med titlen “Humlen ved det hele”.

Etiket: , ,
Top