Category: Trusler og udfordringer

Trusler og årsager til tabet

Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Tabet af bestøvende insekter i de seneste årtier indikerer en alvorlig global forringelse af levesteder og forurening af miljøet. En af de største trusler mod de vildtlevende bestøvere og deres overlevelses­muligheder er den mangeårige og voksende brug af pesticider og andre kemiske midler i landbruget.

Bestøvere er truede

I disse år rapporteres der over hele kloden om faldende bibestande og en hastig nedgang i arts­rigdommen af bier og andre bestøvere. Også i Danmark oplever vi voksende bekymring over den observerede tilbagegang blandt bestøvende insekter og forringet bestøvning.

Top