Tag: artliste

Den danske checkliste over bier

Siden 2008 har to forskere, Isabel Calabuig og Henning Bang Madsen, arbejdet med en samlet fortegnelse over alle danske biarter. Fore­løbigt er der udkommet tre artikler i checkliste-serien med fortegnelser over samtlige danske arter i fire ud af i alt seks familier.

Etiket:
Top