Tag: artsliste

Listen over danske bier vokser

Tømrerbien Xylocopa violacea på fladbælg. Foto: © Anne Messman

Det seneste nummer af Ento­mologiske Meddelelser publicerer tre nye biarter for Danmark: Colletes halophilus Verhoeff, 1943, Nomada obscura Zetterstedt, 1838 og Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758). Artiklen gennemgår de nye arters kendetegn, bestemmelse, udbredelse og biologi.

Etiket: ,

Fem nye arter af bier føjet til checklisten

Pragtbi Epeoloides coecutiens, han. Foto: © Jens Søgaard Hansen

Efter de nyeste tilføjelser til checklisten omfatter den danske bifauna i alt 283 registrerede arter fordelt på 32 forskellige slægter. To af de nye arter er tidligere omtalt på vildebier.dk. I det seneste nummer af Ento­mologiske Meddelelser kunne vi læse om de fem nye arters kendetegn, bestemmelse, udbredelse og biologi.

Etiket: ,

En ny dansk murerbi

Murerbien Osmia cornuta, han. Odense, den. 20. april 2013. Foto: © Anni Lene Nielsen

Foråret er endelig kommet efter den lange vinter, og Danmark har fået endnu en ny biart, en murerbi Osmia cornuta, der ligesom pragtbien Epeoloides coecutiens er anført som en af de potentielle arter i den kommenterede checkliste over Danmarks bier.

Etiket: ,

En ny dansk biart

Pragtbi Epeoloides coecutiens, han. Foto: © Jens Søgaard Hansen

Pragtbien Epeoloides coecutiens, en af de potentielle arter angivet af Henning Bang Madsen og Isabel Calabuig i sidste del af Kommen­teret checkliste over Danmarks bier, er nu bekræftet fra Danmark. Bien blev for første gang set og fotograferet i juli 2012 i Frøslev Mose i Sønder­jylland.

Etiket: ,

Den danske checkliste er nu komplet

To københavnske forskere: Isabel Calabuig fra Statens Natur­historiske Museum og Henning Bang Madsen fra Biologisk Institut ved Køben­havns Universitet har i flere år arbejdet med en samlet fortegnelse over alle danske bier. Dette arbejde er nu gjort færdigt med udgivelsen af den sidste artikel i serien, der omtaler langtungebier (Apidae) og introducerer læseren til snyltende levevis hos bier.

Etiket: ,

Check­liste over danske vejbier publiceret

Stor blodbi Sphecodes albilabris, foto: © Henning Bang Madsen

Seneste nummer af Ento­mo­logiske Meddelelser bragte en kommen­teret check­liste over samtlige 59 arter danske vej­bier (Halictidae), fordelt på fem slægter. Den 4. artikel i serien, ud­arbejdet af forsker­teamet H. B. Madsen og I. Calabuig, byder også på en intro­duktion til den sociale orga­ni­sa­tion hos bier.

Etiket: ,
Top