Tag: symposier og konferencer

Nordisk samarbejde

Den nordiske firkløver

I anerkendelse af, at sammen står vi stærkere, er der nu indledt et nordisk samarbejde omkring beskyttelse af bestøvende insekter på landbrugs­arealer: I dagene 6.–7. maj 2019 blev der i Vikersund i Norge afholdt det første Nordiske Landbrugs­workshop med det norske humlebi­organisation La Humla Suse som vært.

Etiket: , ,

Præsentationer fra bestøver­symposium er nu online

I december blev det første danske sym­posium med fokus på bestøver­faunaens betyd­ning og beskyt­telse afholdt i København. Program­met var sam­men­sat af oplæg fra både uden­landske og danske forskere, samt en række dan­ske prak­tikere. Præ­sen­ta­tio­nerne fra sym­po­siet kan nu frit down­loades af alle interes­serede.

Etiket:

Tilmelding til bestøver­symposium er åbent

Der er nu åbent for tilmelding til bestøver­symposium arrangeret af Københavns Universitet, IPBES i Danmark og SEGES den 7. december 2017. Bemærk: Symposium afholdes på Axelborg. Tilmeldnings­formular, program, samt yderligere info finder du via dette link.

Etiket:

Bestøver­symposium på Københavns Universitet

Bestøver­symposium december2017

Et symposium om beskyttelse og forvaltning af af vilde bier, honning­bier og andre bestøvere afholdes på Københavns Universitet i starten af december. Symposium er resultat af samarbejde mellem IPBES i Danmark, SEGES, ICROFS og Institut for Plante og Miljø­videnskab på KU.

Etiket:
Top