Bukse­biernes fascine­rende verden

Buksebier, der graver deres dybe reder ved grusveje, fortove, parkerings- og gårdspladser, er smukke og fascinerende insekter.

Vær ikke bange for disse travle, fredelige bier – du bliver ikke stukket! Læs her om dem og så ned på knæ ved en buksebi-koloni i nærheden. Giv dig god tid – en oplevelse venter!

Læs også: Harmløse bier blev ofre for angst og uvidenhed.

En letgenkendelig sommerbi

Pragtbuksebi Dasypoda hirtipes. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Pragtbuksebi Dasypoda hirtipes. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk


Pragtbuksebien Dasypoda hirtipes er en spændende og letgenkendelig sommerbi (Melittidae), der gerne bygger reder ved grusveje, parkeringspladser eller på gårdspladserne. Arten kendes på de flotte, orange bukser på bagbenene, som den bruger til at udgrave reden og til transportere pollen til boet. Pragtbuksebi er oligolektisk (pollen-specialiseret) på kurvblomster som f.eks. kongepen, høgeskæg og cikorie.

Buksebier er koloni-dannende, men de lever solitært, det vil sige, at hver hun selv graver og provianterer sin egen rede.

Du kan læse mere om pragtbuksebien i felthåndbogen på Fugle og Natur eller i avisartiklen nedenunder.

Buksebiernes fascinerende verden

I sommeren 2017 har Leif H. Sørensen, naturvejlederen ved Trente Mølle, lagt en lille video om buksebier på YouTube og skrevet denne dejlige artikel til Ugeavisen Faaborg:

Sørensen Leif H. (2017): Buksebiernes fascinerende verden. Ugeavisen Faaborg, 1. august 2017, s. 25.

Vi er rigtigt glade for at bringe pdf-udgaven af artiklen her på vildebier.dk, med en stor tak til artiklens forfatter. Læs den her eller få den vist i et separat vindue.

Sørensen Leif H. (2017): Buksebiernes fascinerende verden. Ugeavisen Faaborg, 1. august 2017, s. 25.

PDF lagt ind på vildebier.dk efter aftale med artiklens forfatter.

Links:

Oprettet 1. juli 2019. Sidst redigeret den 7. juli 2019

 

Etiket: , ,