Insekthaven med blomster­eng og insekt­hoteller

Boganmeldelse

Bogen om insekthaven er skrevet af Lars J. Larsen, en insekt­entusiast, som ved hjælp af projekt­midler fra Frilufts­rådet har skabt en spændende insekthave på Møn.
Lars J. Larsen (2013): Insekthaven – med blomstereng og insekthoteller. Forlaget Bogprint. 126 sider.

Insekthaven blev grundlagt i 2002 og siden udvidet i flere omgange, blandt andet blev nabomarken tilsået med forskellige blomsterblandinger til insekterne.

Der blev plantet træer og buske, bygget forskellige insektanlæg og etableret undervisnings­faciliteter. Selv ådselædere fik deres eget særlige sted i insekthaven, et ådselkabinet!

Læseren introduceres i bogen til de almindelige insektgrupper som biller, sommer­fugle, fluer, guld­smede, osv. Der er også plads til honning­bier, både i insekthaven og i bogen, selv om det er en biavler udefra, der passer staderne.

Insekthaven – med blomstereng og insekthotellerSærlig vægt lægges i bogen på at præsentere gode insektplanter. Vi får også en masse detaljer om forskellige insektanlæg i haven og om projektets forløb. I afsnittet om den nysåede blomstereng finder vi for eksempel både lister med plante­navne og adresserne til web­stederne, hvor frøene blev købt.

Et helt kapitel beskæftiger sig alle mulige former for insekthoteller eller insektboliger, hvor forfatteren fortæller om sine mange eksperimenter med forskellige udformninger og materialer.

Bogen indeholder også en beskrivelse af et relateret undervisnings­forløb for eleverne i 8. klasse. Der er mange flotte billeder fra insekthaven i bogen, enkelte dog sat sammen med forkerte billedtekster.

Bogen henvender sig til alle, også større skolebørn. Den er nemt at læse og opdelt i mange korte afsnit om hver sit emne. Sproget er enkelt, men dog noget særpræget.

Bogens forfatter er glad for insekterne og for at fortælle om dem. Han ser på insekterne med andre øjne end de fleste haveejere og viser i bogen, hvordan man kan gøre sin have til et bedre sted for insekterne at leve i. Og det er tiltrængt!

Bogen koster 200,- kr. + porto og kan købes på bogprint.dk

Anmeldelsen blev også bragt i Tidsskrift for Biavl nr. 2/2014 og gengives her på vildebier.dk efter aftale med Danmarks Biavler­forening.

Etiket: , ,