Ny feltguide fra Stor­britannien

Bogen, vi har savnet længe

Mon ikke det i en vis grad skyldes manglen på let­tilgængelige bestem­melses­nøgler og gode foto­oversigter over de mange biarter, at interessen for bestemmelse og registrering af bier blandt de danske biologer og entomologer i bred almindelighed har hidtil været noget begrænset, sammenlignet med andre insekt­grupper.

Den flotte hollandske storværk “De Neder­landse Bijen” fra december 2012, som vi fortalte om i ind­lægget “Ny bibel for bi-entusiaster”, har på grund af sprog­vanskelig­heder ikke formået at ændre ret meget ved dette forhold.

Men nu kom der endelig en bog, der sikkert vil få mange, især unge biologi­studerende og andre natur­interes­serede, til at fatte interesse for registrering af bier.

Falk S. & Lewington R. (2015): Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. 432 pp., Bloomsbury Publishing Plc.

Bogens forfatter og illustrator

“Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland” er skrevet er Steven Falk, som vi omtalte her på vildebier.dk for nogle år siden, i forbindelse med offentliggørelsen af hans rapport fra den omfattende, syvårige felt­under­søgelse af bier og hvepse i East Sussex. (Du kan læse om de opsigtvækkende resultater af hans feltstudie i indlægget “Forsvundet bi gen­opdaget” fra 2011).

De mange illustrationer i bogen er tegnet af Richard Lewington, anerkendt som en af Europas bedste inden for feltet. Bogen er desuden illustreret med et væld af fotos taget af forfatteren Steven Falk, både i felten og ved stereo­luppen. Disse fotos suppleres yderliggere med for­fatterens omfattende foto­kollektioner online, tilgængelige via linket i afsnittet “Author’s web feature”.

Prøvesider fra Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland

Tip: Du kan smugkigge i bogen og se nogle sider fra “Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland” ved at besøge bogens produktside på NHBS eller på amazon.co.uk.

Hvad der gemmer sig i bogen

Bogen indeholder en omfattende introduktion til biernes systematik, kropsbygning, livscyklus, levesteder, økologi og adfærd, såvel som introduktion til indsamling, registrering og bevarings­arbejde.

I starten af bogen findes også en ordbog, som forklarer de entomologiske termer, samt en visuel lyn-guide til bislægter. Lynguiden følges op af 20 farvetavler midt i bogen, der kan hjælpe os med at bestemme en del af bierne til art, eller i det mindste til slægt.

Sidst i bogen finder vi to indeks over artsnavne (engelske og latinske), samt en checkliste til afkrydsning.

Hovedparten af bogen består af bestemmelses­nøgler og arts­beskrivelser gældende for alle 275 britiske arter af bier. Se eventuelt noten, om hvordan bogens nøgler bruges til at arts­bestemme bierne, nederst på siden.

Hvad ved første bladring i bogen kan forekomme lidt rodet, er i virkeligheden yderst vel­organiseret: Hver af bogens slægt-afsnit starter med en kort introduktion, bagefter kommer de relevante nøgler for både hunner og hanner og til sidst en komplet gennemgang af alle arter inden for slægten.

For de store slægters vedkommende er nøglerne yderliggere opdelt i grupperne. For jord­bierne finder vi således hele ti sæt gruppe­nøgler (A-J), mens ved hvepse­bierne kan vi “nøjes” med fem sæt nøgler (A-E).

Artsbeskrivelserne indeholder navn med synonymer, beskrivelse af artens udseende og for­vekslings­muligheder, variation inden for arten, flyve­periode, habitat, blomster, den besøger, redesteder, udbredelse og status, samt gennem­gang af parasitter og til­knyttede arter.

Og, som allerede nævnt, er bogen illustreret med fine tegninger og rigtigt mange fotos.

Alt i alt en bog, der ikke kan undværes af en, der er seriøst interesseret i vilde bier! Men jeg vil nu hellere kalde den for en håndbog i stedet for en feltguide. For hvem tager sin stereolup og bestem­melses­nøgler med ud i felten?

Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland

Titel: Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland
Forfatter: Steven Falk & Richard Lewington (illustrationer)
Info: Paperback, 432 sider
Udgiver: Bloomsbury Publishing Plc
Udgivelsesdato: 5. november 2015
Sprog: engelsk
ISBN: ISBN-10: 191038903X
ISBN-13: 978-1910389034
Størrelse: 21,6 x 13,8 x 3,4 cm
Normalpris: 32 GBP

Links:

Note: Hvordan arts­bestemmes bier ved hjælp af bogen

For at bestemme en bi til art skal vi først afgøre, om det overhoved er en bi (den første faldgrube!) og om vi har at gøre med en hun eller med en han. Derefter kan vi ved hjælp af bogens første to nøgler (en for hunner og en for hanner) bestemme dyret til slægt.

Når det er gjort, kan vi komme videre til det afsnit i bogen, der omtaler de arter, der hører til netop denne slægt. Her finder vi den bestem­melses­nøgle, der kan føre os videre til art. Lyder det enkelt og lige til? Det er det ikke, men forhåbentligt bliver vi alle med tiden bedre til det!

Etiket: , ,