Plakat med danske bier

Kilde: Pressemeddelelse fra Biologisk Institut, KU

I Danmark er der på nuværende tidspunkt registreret 292 forskellige arter af bier, hvoraf et udvalg af særlig interessante og forholdsvis let genkendelige arter præsenteres på en ny plakat udarbejdet med støtte fra 15. Juni Fonden.

Plakaten bidrager med et øget fokus på de vilde bier, så vi husker at værne om dem.

Plakat med udvalgte danske arter af bier, tegnet og designet af © Catherine Descure

De 32 forskellige arter af bier på plakaten repræsenterer næsten samtlige bi-slægter fra Danmark. Bierne er angivet med deres danske og videnskabelige navn, samt deres naturlige størrelse i millimeter.

Plakaten, der måler 42 x 59,4 cm (A2 format), er tegnet og designet af Catherine Descure og udleveres gratis til alle interesserede ved både Københavns og Aarhus Universiteter (se note 1).

Der er også fremstillet et postkort med et lille udvalg af de vilde bier.

Vilde danske bier, også i fremtiden

Med støtte fra 15. Juni Fonden har de vilde danske bier i flere omgange været sat under lup via projektet “Vilde danske bier, også i fremtiden”. Herunder har forskerne tidligere præsenteret fire nye arter for landet, danske navne på samtlige bier (se note 2) og en snarlig rødliste­vurdering af alle 292 arter.

Vilde bier er en fascinerende og mangfoldigt gruppe af insekter, der ved deres bestøvning af vilde blomstrende planter og landbrugsafgrøder bidrager til opretholdelsen af vores biodiversitet og fødevareproduktion.

De vilde bier er imidlertid gået markant tilbage de seneste årtier. Det er især tab af naturlige levesteder, brug af sprøjtemidler og kunstgødning i landbruget, men også et ændret klima m.v., der er årsager til biernes tilbagegang.

Det er derfor vigtigt, at vi passer på de vilde bier, så vores efterkommere også kan glædes over disse vigtige og fascinerende insekter.

Noter:

  1. Materialet sendes ikke!
    • Plakat og postkort skal afhentes personligt ved receptionen i Biologisk Institut, Biocenter, Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N. Receptionens åbningstid er mandag-torsdag kl. 9-12.
    • Materialet kan også hentes gratis i Aarhus på adressen: Department of Bioscience, Aarhus Universitet, Ole Worms Allé 1, 8000 Aarhus C. Åbent kl. 7-17.
  2. Du kan se de danske bi-navne på vores liste over alle danske bier udskrevet fra allearter.dk under Creative Commons-licensen CC BY 4.0.

Teksten er redigeret. Original pressemeddelelse fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet finder du via dette link, hvor der også findes kontaktinfo på de involverede.

Etiket: , , , , ,