Die Wildbienen Deutschlands

Paul Westrich’ nye mesterværk består ligesom sin forgænger (se note) af to hoveddele, dog denne gang sat sammen i et bind. Den første del handler om biernes levesteder og levevis, den anden indeholder først og fremmest udførlige artsprofiler for alle Tysklands bier. Alt sammen smukt illustreret med 1700 velvalgte, knivskarpe farvebilleder.

Westrich, P. (2018): Die Wildbienen Deutschlands. Eugen-Ulmer-Verlag, Stuttgart. 824 S., 1700 Farbfotos, 17 Zeichnungen, 14 Tabellen. ISBN 978-3-8186-0123-2

“Die Wildbienen Deutschlands” starter med en grundig gennemgang af biernes levesteder: Moser og enge, skove, alpine græsland, klipper og skrænter, dæmninger og diger, brakarealer og markkanter, ruderater, veje, jernbaneskråninger, grus- og lergrave, små biotoper, bebyggede områder m.fl.

Derefter følger 160 sider med detaljerede beskrivelser af biernes levevis og adfærd. Her gennemgår forfatteren først forskellige aspekter som parringsadfærd, social- og snyltende levevis, livscyklus og livslængde, forplantningsevne, populationsstørrelser, sovevaner, forsvar, valg af redeplads, redebygnings­adfærd, redemateriale, konkur­rence om redesteder, orienteringsevner samt indvirkning af klimatiske faktorer.

Dernæst får vi en grundig beskrivelse af levevis og adfærd for samtlige tyske bislægter og -arter.

Sider fra 'Die Wildbienen Deutschlands'Tip: Du kan smugkigge i bogen og se nogle få sider fra Paul Westrich’  imponerende mesterværk om vilde bier ved at besøge bogens produktside på amazon.de via dette reklamelink eller ved at besøge forfatterens hjemmeside her.

Følgende kapitel giver os en mængde af interessante oplysninger om biernes fjender og rivaler, parasitter og rovdyr. Forfatteren belyser forhold mellem bier og andre organismer som svampe og andre mikro­organismer, nematoder, spindlere, mider, ørentvister, biller, viftevinger, natsværmere, fluer, andre årevingede insekter som f.eks. hvepse, samt fugle, pattedyr og mennesker.

Die Wildbienen DeutschlandsKapitlet om bier og blomster handler – som forventet – om bestøvningsbiologi og biernes ernæring. Her læser vi bl.a. om blomsternes funktion som biernes føde, biernes formål med blomsterbesøg, deres pollenbehov, fouragerings­adfærd, rollen som bestøvere samt om konkurrencen mellem biarter.

Vi finder her også en grundig gennemgang af biernes fødekilder opdelt efter plante­familie, samt en liste over 511 forskellige plantearter, der udgør vigtige pollenkilder for bierne.

Hovedkapitlet om Tysklands bier (slægter og -arter) indledes med omtale af biernes position blandt andre årevingede, biernes kropsbygning, systematik, taksonomi og nomenklatur. Her finder vi også information om indsamling af bier, præparation og bestemmelse, samt beskrivelse af metoder til at analysere pollen indsamlet af vilde bier. Derefter kommer 565 detaljerede profiler, der omtaler alle de bier, der kendes fra Tyskland.

Bogen indeholder ikke nogen bestemmelses­nøgle, til gengæld beskriver forfatteren kendetegn direkte i arternes profiler, sammen med deres udbredelse, levesteder, fødekilder, levevis og – for de snyltende arter – værter.

Til sidst i bogen finder vi listen med synonymnavne, anvendt litteratur og stikordsregister.

Den flot indbundne bog bygger videre på “Die Wildbienen Baden-Württem­bergs” – en 2 binds bogværk skrevet af samme forfatter og publiceret på samme forlag i 1989 (se note). Den regnes i dag for en klassiker inden for litteraturen om vilde bier.

Mon ikke Paul Westrich’ nye mesterværk, “Die Wildbienen Deutschlands”, vil opnå samme status.

Note:

Westrich, P. (1989): Die Wildbienen Baden-Württembergs. Teil 1: Lebensräume, Verhalten, Ökologie und Schutz. Teil 2: Die Gattungen und Arten. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart. 2 Bände, 972 S., 496 Farbfotos und 396 Verbreitungskarten.

Se også:

Etiket: , , , , ,