Bliv bivenlig og lær de vilde bier at kende!

Sammen med martsnummer af Tidsskrift for Biavl udgav Danmarks Biavler­forening et temahæfte med et væld af konkrete anbefalinger om at gøre Danmarks skove, landbrug, private haver og kommunale arealer bivenlige.

Bliv Bivenlig” er en opfordring til os alle om at gøre en indsats for bierne. Også de vilde af slagsen, hvilket kan du læse om lidt længere nede på siden.

Hæftets vel­strukturerede anbefalinger er opdelt, så de passer i den konkrete situation, hvad enten man er haveejer, landmand, skovejer eller arbejder man med arealforvaltning i kommunen.

Det handler om at skabe et bedre fødegrundlag for bierne – både gennem udsåning og udplantning på egnede steder og ved at tilpasse nedklipningen af vegetationen og beskæringen af træer og buske således, at vi ikke forhindrer eller ødelægger blomstringen. Det handler også i meget høj grad om at tage hensyn og om at give plads til biernes levesteder.

Biavlere lancerer en stor bivenlig kampagne

Hæftet indgår i en store kampagne, der er resultatet af biavlerforeningens samarbejde med en lang række forskere, og kan frit hentes fra biavlerforeningens hjemmeside.

Selv om det er biavlernes organisation, der står bag Bliv Bivenlig-projektet, så er kampagnens mål at forbedre livsvilkår for alle Danmarks bier. – For, som det fremhæves i pressemeddelelsen fra kampagnens lancering, er det på tide at “vise vilje til handling, hvis vi skal sikre en stærk og mangfoldig bestand af bier i Danmark”.

Projekt Bliv Bivenlig har fået sin egen webadresse: www.bivenlig.dk.

Vildebier.dk konstaterer med glæde, at den nyeste særudgivelse fra Danmarks Biavlerforening i høj grad sætter fokus på de vilde bier. Både når det gælder de bivenlige anbefalinger og ved omtale af bestøvnings­problematikken.

Det kan give både et stort udbytte og en bedre kvalitet af afgrøder, når flere arter af bier bidrager til bestøvningen. Dog påpeges der i hæftet, at under danske forhold kan det være afgørende at udsætte honningbier, hvis man vil sikre en god afgrøde­bestøvning (Hansted et al. 2018).

Vi må kende de vilde bier, hvis de bivenlige tiltag skal gavne dem!

Hæftet bidrager også til at udbrede kendskab til mangfoldigheden af de danske vilde bier og deres levevis, idet det også rummer en flersidet og lettilgængelig, men faktaspækket artikel om bierne i Danmark.

Yoko Luise Dupont, Henning Bang Madsen, Claus Rasmussen, Isabel Calabuig, Per Kryger (2018): Bierne i Danmark. In: Rolf Tulstrup Theuerkauf, Palle Frejvald, Asger Søgaard Jørgensen, Rune Havgaard Sørensen (red.) Bliv Bivenlig. Viden og anbefalinger til bestøvning af Danmark. Temahæfte, s. 5-12. Danmarks Biavler­forening.

Og det er et meget væsentlig, hvis ikke et helt afgørende bidrag. For uden kendskab til eksistensen af de mange forskellige biarter og uden kendskab til deres krav til føde og levesteder, kan vi ikke målrette vores bivenlige tiltag, så de virkelig gavner de vilde bier.

Vi bringer her pdf-udgaven af artiklen med tak til Danmarks Biavler­forening og forfattere.

Læs artiklen her på siden eller få den vist i et separat vindue.

Yoko Luise Dupont, Henning Bang Madsen, Claus Rasmussen, Isabel Calabuig, Per Kryger (2018): Bierne i Danmark. In: Rolf TulstrupT heuerkauf, Palle Frejvald, Asger Søgaard Jørgensen, Rune Havgaard Sørensen (red.) Bliv Bivenlig. Viden og anbefalinger til bestøvning af Danmark. Danmarks Biavler­forening.

PDF lagt ind på vildebier.dk efter aftale med Danmarks Biavlerforening.

Referencer:

  1. Rolf Tulstrup Theuerkauf, Palle Frejvald, Asger Søgaard Jørgensen, Rune Havgaard Sørensen (red.) (2018): Bliv Bivenlig. Viden og anbefalinger til bestøvning af Danmark. Temahæfte. Danmarks Biavler­forening, marts 2018.
  2. Lise Hansted, Vibeke langer, Erica Juel Ahrenfeldt, Annette Brun Jensen (2018): Det handler om vores bestøvning. In: Rolf TulstrupT heuerkauf, Palle Frejvald, Asger Søgaard Jørgensen, Rune Havgaard Sørensen (red.) Bliv Bivenlig. Viden og anbefalinger til bestøvning af Danmark. Temahæfte, s. 3-4. Danmarks Biavler­forening, marts 2018.
Etiket: , ,