Glem ikke de vilde bier!

Kilde: Altinget – Forskere om ny insektstrategi: Glem ikke de vilde bier

Fælles brev fra Danmarks Biavler­forening, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Natur­frednings­forening, hvor miljø­ministeren opfordres til at sætte arbejdet med en national bestøver­strategi i gang, fik i fredags stærk modspil i et debatindlæg på Altinget.

Strandberg B., Bruus M., Sørensen P. B., Strandberg M. T., Axelsen J. A., Ejrnæs R., Bruun H. H. (2019): Forskere om ny insektstrategi: Glem ikke de vilde bier. Altinget – Miljø, 1. november 2019.

Indlægget er skrevet af en række forskere, som arbejder med bestøveres vilkår og inter­aktioner mellem planter og insekter. De sætter spørgsmålstegn ved hvorvidt det er hensigts­mæssigt, at udarbejde en fælles strategi for vilde bestøvere og honning­bier.

Danmark har allerede en Biavls­strategi

Danmark har allerede en ­strategi for biavl, hvor fokus er på sunde honningbier og sikring af føde­grundlaget for honningbien via diverse tilskuds­ordninger til land­mændene (MFO, bi- og vildt­venlige tiltag, pleje af græs- og natur­arealer, landskabs- og biotop­forbedrende beplantninger mv.), påpeger forskerne i indlægget. De fremhæver, at honning­bien er kun én blandt mange, når vi taler om bestøvende insekter i Danmark.

Forfatterne til debat­indlægget erkender, at når det gælder afgrøde­bestøvningen, er honning­bien vigtig, især fordi markerne i dag er store, og der inden for et kort tidsrum er en meget stor mængde blomster, der skal bestøves. Men tilføjer de også i forhold til afgrøde­bestøvningen er vilde insekter, og især bier, nødvendige.

Vi har stor diversitet af bestøvere, og de har forskellige behov

Vi har i Danmark en stor diversitet af bestøvende insekter, herunder en mangfoldig gruppe af de vilde bier, men flere andre insekt­grupper, bl.a. svirre­fluer og dag- og nat­sommer­fugle, bidrager til bestøvningen af landbrugs­afgrøder og den vilde flora.

Forskerne bag debatindlægget understreger at de vilde insekters behov ofte adskiller sig væsentligt fra honningbiens, hvad angår deres levevis og krav til både leve­steder og føde.

Langt de fleste vilde bestøvende insekter forekommer af samme grund ikke i landbrugs­landet, ligesom de heller ikke responderer positivt på de tiltag, der iværksættes på landbrugs­arealerne.

Det vi mangler er en strategi for vilde bestøvende insekter

Hvis vi skal tilgodese diversiteten af bestøvende insekter, er der altså brug for andre virkemidler end de nuværende, siger forskerne i debatindlægget på Altinget.

Ved udarbejdelsen af en dansk bestøver­strategi er det derfor afgørende, at der fra starten tages hensyn til forskellene mellem de vilde insekter og honningbien.

Vilde bestøvende insekter er pressede og er, ligesom det gælder for insekter generelt, i tilbage­gang. Det er derfor på høje tid, at vi lever op til de inter­nationale forpligtigelser og udarbejder en selvstændig og målrettet strategi for beskyttelsen af disse arter.

Den fulde tekst af forskernes debatindlæg om en ny insektstrategi finder du via dette link.

Note:

Forskere bag indlægget på Altinget:

  • Beate Strandberg, seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
  • Marianne Bruus, seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
  • Peter Borgen Sørensen, seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
  • Morten Tune Strandberg, seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
  • Jørgen Aagaard Axelsen, seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
  • Rasmus Ejrnæs, seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
  • Hans Henrik Bruun, lektor, Biologisk institut, Københavns Universitet
  1. Altinget – Forskere om ny insektstrategi: Glem ikke de vilde bier
  2. Fælles brev til miljøministeren fra Danmarks Biavler­forening, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Natur­frednings­forening
  3. Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016–2019
Etiket: , , ,