Danmarks bier

Danmarks bifauna

fra oversigt over Danmarks bifauna, 2021
Få en kort introduktion til den store mang­foldig­hed af de danske vilde bier se vores ajour­førte, sys­te­ma­tiske over­sigt over samt­lige slægter af bier, der fore­kommer i Dan­mark. Se mere »

Nyt distriktskatalog

Madsen, Schmidt & Rasmussen, 2021: Opdateret distriktskatalog over Danmarks bier
Distrikts­kataloget er nu opdateret med data fra perioden 2015-2019 og arternes rødlistestatus. Kata­loget publicerer også to nye danske arter: Andrena batava og Sphecodes hyalinatus. Se mere »

Nyt om danske biarter

Stor blodbi Sphecodes albilabris, foto: © Henning Bang Madsen
I kategorien “Lær bierne at kende” i vores nyhedssektion finder du udvalgte artikler og spændende nyheder, der kan hjælpe dig med at lære Danmarks vilde bier bedre at kende. Se mere »

Biernes rødliste­status

Rødliste, cirkeldiagram for vurderede biarter
I januar 2020 fik vi for første gang en kom­plet rød­liste over alle arter af bier registreret i Dan­mark. Få et over­blik over biernes status slægt for slægt og art for art, eller hent vores sorterede status­lister i pdf-formatet. Se mere »

 
I de respektive dele af “Kom­men­te­ret check­liste over Dan­marks bier”, som du kan læse her i denne sektion (se menu) finder du også en oversigt over danske bifamilier og -slægter, en introduktion til bi-faunistik, bestemmelse, samlinger og litteratur (del 1: Colletidae), en indføring i biernes pollen­strategier og specialisering (del 2: Andrenidae), en introduktion til biernes proviantering og brugen af enlige bier til bestøvnings­opgaver (del 3: Melittidae & Megachilidae), en introduktion til social organisering hos bier (del 4: Halictidae) og til snyltende levevis (del 5: Apidae).