Danmarks bifauna – oversigt

Der kendes herhjemme 296 forskellige biarter, fordelt på 32 forskellige slægter (se tabellen længere nede), hvoraf honning­bien og humlebierne udgør de to af slægterne. Vor hjemme­hørende honningbi (Apis mellifera mellifera) kendes i dag som den opdrættede brune bi fra Læsø.

Ud fra deres levevis kan bierne inddeles i to typer, de sociale og de enlige (solitære) bier. Almindelige honningbier og humlebier er sociale, dvs. de lever i et velorganiseret samfund med en dronning, arbejdsbier (sterile hunner) og droner (hanner). Hos humlebierne opfostres dog flere dronninger mod slut­ningen af sæsonen, og det er kun dem, der overvintrer.

Jordhumle på ribes. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk
Blandt vore 29 arter af humlebier (Bombus spp.) findes otte arter snylte­humler, som er rede­parasiter hos de egentlige humlebier.

Enlige bier har modsat de sociale bier, ingen sterile hunner (arbejdsbier). Disse arter består kun af individer af de to køn (hunner og hanner). De enlige bier danner ikke samfund, men lever hver for sig. Nogle arter af de enlige bier danner dog ret store kolonier ved at placere deres reder tæt op ad hinanden.

Jordbien Andrena fulva på haveribs. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk
Hos de almindelige, dvs. ikke parasitiske, enlige bier anlægger hver hun sin egen rede, hvor hendes eget afkom udvikles. Her er det larverne, der skal sikre artens over­levelse vinteren over, da de voksne hunner dør efter de er blevet parret og har lagt æg. Der findes dog nogle overgangs­former hos vejbierne, hvor hunnen forsyner larverne med føde, når de er kommet ud af æggene.

De 266 arter af enlige bier, vi kender fra Danmark, tilhører 31 forskellige slægter. Arterne i otte af disse slægter (blod­bier, panser­bier, kegle­bier, hvepse­bier, perle­bier, pragt­bier, filt­bier og sørge­bier) er klepto­parasiter, der snylter på andre arters for­syninger (bibrød). Snyltende levevis hos bier omtales i 5. del af den danske checkliste (Madsen & Calabuig, 2012).

Tabellen neden­under viser en systematisk oversigt over samtlige bi-slægter, der fore­kommer i Danmark, og illustrerer den store arts­rigdom og diversitet blandt vore enlige bier.

Oversigt over Danmarks bifauna, oktober 2023

De mest artsrige slægter blandt de enlige bier i Danmark er: jord­bier (65 registrerede arter), hvepse­bier (37 arter), smalbier (30 arter), maske­bier (19 arter), blod­bier (18 arter), bladskærer­bier (13 arter) og murer­bier (13 arter).

Du kan finde beskrivelser og hjælp til identifikation af bier i flere titler listet under Litteratur > Danmarks og Europas bifauna.

Se også menupunktet Kommenteret checkliste over Danmarks bier, hvor du finder pdf udgaver af alle artikler fra den danske checkliste over bier, samt menupunktet Bier nye for Danmark, hvor du kan læse om, hvilke biarter der er registreret i landet efter at den danske checkliste blev publiceret i perioden 2008–2012.

Referencer:

 1. Bek Craig, S. B. (2023): Kørvelhvepsebi – Nomada conjungens. Fund #350924, Arter. Hentet 3. juli 2023 fra https://arter.dk/observation/record-details/f586c5ee-a273-493f-a545-b031011baeb8.
 2. Dupont, Y. L., Madsen, H. B. (2010): Humlebier. Natur og Museum, 49. årg., nr.1.
 3. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2008): Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea). Ento­mologiske Meddelelser 76 (2): 145-163.
 4. Calabuig, I. & Madsen, H. B. (2009): Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 77: 83-113.
 5. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2010): Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea). Ento­mologiske Meddelelser
  78: 73-99.
 6. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2011): Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 4: Halictidae (Hymenoptera, Apoidea). Ento­mologiske Meddelelser
  79: 85-115.
 7. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2012): Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea). Ento­mologiske Meddelelser
  80: 7-52.
 8. Madsen, H. B., Calabuig, I. & Rasmussen, C. (2023): Den danske checkliste over bier er blevet opdateret. Arter: https://om.arter.dk/nyheder/den-danske-checkliste-over-bier-er-blevet-opdateret/
 9. Madsen, H. B. & Dupont Y. L. (2013): Vilde bier. Natur og Museum, 52. årg., nr.1, 36 sider.
 10. Madsen, H. B., Poulsen, K. R., Rasmussen, C., Calabuig, I., & Schmidt, H. T. (2018): Fire bier nye for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes). Ento­mologiske Meddelelser 86 (1-2): 39-50.
 11. Madsen, H. B., Schmidt, H. T., Bygebjerg, R. & C. Rasmussen (2015): Tre nye arter af bier for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea). Ento­mologiske Meddelelser 83: 21-29.
 12. Madsen, H. B., Schmidt, H. T. & Rasmussen, C. (2016): Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser 83: 43-70. ISSN 0013-8851.
 13. Madsen, H. B., Schmidt, H. T., & Rasmussen, C. (2021): Opdateret distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes). Entomologiske Meddelelser 88 (1-2): 1-22.
 14. Madsen, H. B., Poulsen, K. R., Rasmussen, C., & Schmidt, H. T. (2021): En ny dansk hvepsebi Nomada bifasciata Olivier, 1811 og andre bemærkelsesværdige bier fundet på Ærø (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes). Entomologiske Meddelelser, 88 (1-2): 23-29.
 15. Schmidt H. T., Calabuig I., & Madsen H. B. (2017): To bier nye for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea). Two bee species new to Denmark (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser, 85 (1), 13. august 2017.
 16. Schmidt, H. T., Poulsen, K. R. & Madsen, H. B. (2013): Fem nye arter af bier for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea). Ento­mologiske Meddelelser 81: 62-71.
Oversigten redigeret sidst den 7. oktober 2023

Siden oprettet den 18. januar 2011, den 4. december 2018, den 2.oktober 2021, den 22. juli 2023