Opdateret distrikts­katalog over Danmarks bier

Det nye opdaterede distriktskatalog over Danmarks bier, publiceret i Entomologiske Med­delelser i sep­tember 2021, er udvidet med nye data fra perioden 2015-2019 og nye historiske data fra materiale tilgået museerne fra private samlinger.

Madsen, H. B., Schmidt, H. T., & Rasmussen, C. (2021): Opdateret distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes). Ento­molo­giske Meddelelser, vol. 88 (1-2), s. 1-22.

Kataloget omtaler 197 nye distrikts­fund, fordelt på de 11 danske faunistiske distrikter, og der er nye distrikts­fund/­genfund efter 1974 i samtlige distrikter.

Som ved det tidligere katalog er fundene opdelt med angivelse af fund i perioden før 1975, fund efter 1974, samt fra begge perioder. Af de 294 arter af danske bier registreret til og med 2019, er 48 arter kun fundet før 1975, 29 arter kun fundet efter 1974, og 216 er fundet i begge perioder.

Arternes status på den danske rødliste over bier er tilføjet det opdaterede distriktskatalog.

Distrikts­kataloget publicerer også to arter nye for Danmark: batava­jordbi, Andrena batava Pérez, 1902 og skinnende blodbi, Sphecodes hyalinatus Hagens, 1882. På siderne 18-20 i kataloget finder du en gennemgang af kendte lokaliteter, artens kendetegn og bestemmelse, geografisk udbredelse og biologi – for begge arter.

Udgivelsen af den opdaterede distrikts­katalog blev forsinket den udkom samtidigt med, at endnu en art blev publiceret i Ento­molo­giske Med­delelser som ny for landet. Dermed blev informa­tionen om, at den danske bi-fauna nu omfatter 294 arter kendt fra Danmark, forældet allerede ved udgivelsen af kataloget.

Læs kataloget her på siden eller få det vist i et separat vindue.

Madsen, H. B., Schmidt, H. T., & Rasmussen, C. (2021): Opdateret distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes). Entomologiske Meddelelser, vol. 88 (1-2), s. 1-22.

Distriktskataloget er en del af projektet “Vilde danske bier – også i fremtiden”, støttet af 15. Juni Fonden.

Artiklen fra Entomologiske Meddelelser bringes her med en stor tak til artiklens forfattere.

Se også:

 

Siden oprettet den 1. oktober 2021, opdateret den 6. oktober 2021