Kategori: Anmeldelser og omtale

På bisafari i haven med Ingemar Fries

Blommor och bin

Den svenske biforsker, der især kendes af danske biavlere for hans såkaldte Bond­forsøg på Gotland, er aktuel med bogen Blommor och bin. På trods af bogens undertitel, som på dansk lyder Din Have – et spisebord for bestøvende insekter, er det ikke en biplantebog, men en bog om vilde bier.

Etiket: ,

Ny feltguide fra Stor­britannien

Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland

Mon ikke det skyldes manglen på let­tilgængelige bestem­melses­nøgler med fotos af bi-arter, at interessen for bestem­melse og registrering af bier har hidtil været noget begrænset. Nu kom der ende­lig en bog, der sikkert får mange til at fatte interesse!

Etiket: , ,

Humlen ved det hele med Dave Goulson

Dave Goulson - Humlen ved det hele

Torsdag den 21. maj får Naturhistorisk Museum i Aarhus fornemt besøg, når den berømte engelske bi-forsker og forfatter Dave Goulson holder foredrag om sit liv med humlebier. Goulson er forfatter til best­selleren “A Sting in the Tale”, som nu er udkommet på dansk med titlen “Humlen ved det hele”.

Etiket: , ,

Insekthaven med blomster­eng og insekt­hoteller

Insekthaven med blomstereng og insekthoteller

Bogen om insekthaven er skrevet af en ægte insekt­entusiast, som ved hjælp af projekt­midler fra Frilufts­rådet har skabt en insekthave på Østmøn, hvor der er bygget forskellige insekt­anlæg. Selv ådselædere fik deres eget særlige sted, et ådsel­kabinet! Bogen introducerer læseren til de almindelige insektgrupper og der lægges særlig vægt på at præsentere gode insektplanter og praktiske løsninger.

Etiket: , ,

Planter til gavn for bierne

Plant for Bees. A Guide to the Plants that Benefit the Bees of the British Isles

I oktober sidste år udgav IBRA en ny biplantebog, der gør op med det traditionelle syn på biplanter som honningbiens trækkilde, og flytter fokus hen på alle slags bier og deres føde­ressourcer. Bogens hovedsektion består af over 300 detaljerede plantebeskrivelser.

Etiket: , ,

Bi-diversitet for alle

Vilde bier - Natur og Museum 2013

Årets første nummer af Natur og Museum handler om danske vilde bier, især de mange enlige bier, der stort set er ukendt for det brede publikum. Efter en indføring i forskellige aspekter af biernes liv, fortsætter hæftet med en gennem­gang af Danmarks bier med beskrivelser og kende­tegn.

Etiket: , , , ,

Ny bibel for bi-entusiaster

Andrena haemorrhoa i parring. Foto: © A. J. Loonstra

Biernes år 2012 afsluttedes i Holland med udgivelsen af “De Nederlandse Bijen”. Bogen indeholder detaljerede beskrivelser af Hollands i alt 358 biarter, inklusive forekomst­kort og diagrammer over biernes flyve­perioder. Den er en uvurderlig videns­kilde for forskere, natur­forkæmpere og -forvaltere.

Etiket: , , , , , ,
Top