Kategori: Konkurrence om føde

Evaluering af konkurrencen om føde mellem honning­bier og vilde bier

Fødeoverlap mellem honningbien og vilde bier. Rasmussen et al. 2021

Et nyt studie, publiceret i PLOS One sidst i april, under­søgte hvilke plante­slægter, der deles af honning­bien og de vilde bier, og har identifi­ceret et sæt af para­metre, der kan anvendes som beslutnings­grundlag for ud­pegning af beskyt­tede områder, hvor opsætning af bistader bør reguleres.

Etiket: , ,

En fælles indsats for alle bier (og andre bestøvere)

Gulsporet gnavebi (Hoplitis claviventris) hun på fladbælg. Foto: ©Henning Bang Madsen

Insekter og andre bestøvere er under pres, og vi står over for en krise, hvor mangel på bestøvning påvirker både biodiversitet og fødevare­sikkerhed negativt. Der er behov for en national bestøver­strategi, påpeger en række danske forskere i kronikken, der i de seneste måneder var bragt i adskillige medier.

Etiket: ,

Debatten om bier: Danmarks Biavlerforening svarer tilbage

Honningbier. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

De tre indlæg på Altinget i september og i starten af oktober har fået formanden for Danmarks Biavlerforening, Arne T. Henriksen, til at reagere. Han pointerer, at biavlernes organisation arbejder for bedre forhold for alle bestøvende insekter.

Etiket: , ,

Skal biavlen i beskyttede natur­områder reguleres?

Honningbier. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Debatten om konkurrencen mellem honning­bier og vilde bier er ikke stilnet af, tværtimod! For nylig kunne vi læse på Altinget tre nye artikler om emnet. Regulering af biavlen ønskes nu fra flere sider, men biavlerne afviser, at honning­bier i beskyttet natur udgør en trussel for de vilde bier.

Etiket: , ,

Fakta i debatten om bier

Honningbi ved blomstrende pil, foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Debatten, hvorvidt biavl på naturarealer og i byerne skal reguleres, bluser jævnligt op, men bygger ikke nødvendigvis på fakta. Her videre­bringer vi forskernes fakta om bier, publiceret den 17. november på Altinget.dk, med links til yderligere bidrag til debatten.

Etiket: , ,

Fødegrundlag og konkurrence

Danske honningbier bor i bistader. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Danmarks Biavler­forening gennemførte i perioden 2011 til 2015 to store projekter, der havde til formål at afdække biernes forsyning med pollen gennem hele sæsonen. Disse projekter er nu afsluttet med udgivelsen af temahæftet “Biernes fødegrundlag”, hvor også biernes konkurrence om føderessourcer får opmærksomhed.

Etiket:

Konkurrence­stærke honningbier

Klokkehumle og honningbi på hjulkrone. Foto: © Henning Bang Madsen

Honningbier og andre bier konkurrerer med hinanden om blomster i landskabet, men der er begrænset videnskabelig dokumentation for betydningen af denne konkurrence for trivslen af vilde bier. Artiklen fra Tidsskrift for Biavl opsummerer, hvad vi ved om konkurrencen mellem vilde bier og honningbier og hvad mangler vi viden om.

Etiket: ,

Konkurrerer bierne om føden?

Artiklen fra Tidsskrift for Biavl nr. 9/2014, der bidrager til den aktuelle debat om konkurrencen mellem honningbier og vilde bier, viderebringes her efter aftale med Danmarks Biavler­forening.

Etiket: , , ,
Top