De kræsne biers foretrukne planter

Vi møder tit de samme arter af bier på en helt række forskellige blomster. Grunden til det kan være, at vi ser dem mens de søger efter nektar, eller at ganske vist er de i gang med at samle pollen, men de er bare ikke så kræsne i deres valg af pollenkilder.

Pollenspecialister

Mange af vores bier samler imidlertid kun pollen fra blomster af en eller få nært­stående plantefamilier, som typisk ligner hinanden af udseende. Nogle arter af bier er tilmed strengt specialiseret og samler pollen udelukkende fra ganske få, beslægtede plantearter.

Pil er en vigtig pollenkilde for bierne. Foto: © Maria Gram

Pil er en vigtig pollenkilde for mange arter af forårsbier.
Foto: © Maria Gram /Vildebier.dk


De specialiserede (oligolektiske) bier har typisk en kortere flyvesæson, der falder sammen med blomstrings­tiden for de planter, de besøger. Pollen­specialisering gør disse specialistarter specielt sårbare over for ændringer i floraen ved deres levesteder, f.eks. i forbindelse med opdyrkning af land.

Hvilke planter er de enlige bier specialiseret på?

Nedenstående oversigt viser eksempler på nogle er de speciali­serede bier, listet efter deres værtsplanter. Oversigten er ikke udtømmende, den er kun ment som inspiration til plantevalg for den bivenlige haveejer.

  • Pil: Jordbier Andrena praecox, Andrena apicata, A. nycthemera, A. clarkella og silkebien Colletes cunicularius
  • Blåhat: Blåhatjordbien Andrena hattorfiana og buksebien Dasypoda suripes
  • Fredløs: oliebien Macropis europaea
  • Kattehale: høstbien Melitta nigricans
  • Ærteblomstfamilien: Jordbier Andrena gelriae, A. intermedia, A. similis, bladskærerbien Megachile nigriventris, murerbien Osmia xanthomelana, harpiksbien Trachusa byssina
  • Klokkeslægten: Rødhalet høstbi Melitta haemorrhoidalis og klokkejordbien Andrena coitana
  • Lyng: Hedejordbien Andrena fuscipes og lyng-silkebien Colletes succinctus
  • Oksetunge: Jordbien Andrena nasuta
  • Korsblomstrede: Murerbierne Osmia brevicornis og O. niveata
  • Kurvblomster: Buksebien Dasypoda hirtipes, glansbien Dufourea minuta, strithårsbien Panurgus banksianus og tornbien Hoplosmia spinulosa.

Der findes også bier, der er specialiseret på læbeblomstfamilien, potentilslægten o.a.

Kilde: Kommenteret checkliste over Danmarks bier

Du kan læse mere om biernes pollen­strategier og -specialisering i anden del af “Kommenteret checkliste over Danmarks bier”. Introduktion til biernes fødevalg finder du på siden Biernes fødekilder under menupunktet Introduktion.

Etiket: , ,