Bestøver­symposium på Københavns Universitet

Kilde: Meddelelse fra IPBES i Danmark

Et symposium om beskyttelse og forvaltning af af vilde bier, honningbier og andre bestøvere afholdes på Københavns Universitet i starten af december:

Symposium om beskyttelse og forvaltning af vilde bier, honningbier og andre bestøvere

Der rapporteres fra hele verden om accelererende nedgang i artsrigdom og mængde af bier og andre bestøvere. Også i Danmark oplever vi en voksende bekymring over den observerede tilbagegang blandt de bestøvende insekter. Derfor vil der den 7. december blive afholdt et forsknings­baseret symposium, der sætter fokus på bestøver­­faunaens betydning og beskyttelse, med særlig vægt på de vilde bier og honningbier.

Symposium er et resultat af samarbejde mellem IPBES i Danmark (Platformen for biodiversitet, Natur og Økosystem­­tjenester), SEGES (Landbrugets Videnscenter), ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevare­systemer) og Institut for Plante og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Kom og bliv opdateret på den nyeste viden fra ind- og udland, og bliv klogere på mulighederne for at gennemføre praktiske tiltag, der gavner bestøver­faunaen.

Program:

Programmet vil rumme oplæg fra både udenlandske og danske forskere, samt præsentation af evidens­­baserede praktiske tiltag. Dagen vil have fokus på: Status and trends, Drivers of change & Management options. Sproget er engelsk.

I mellemtiden kan du læse mere om emnet, f.eks i vurderingsrapporten “Thematic assessment of pollinators, pollination and food production” fra IPBES, som du kan finde på https://www.ipbes.net/dataset/thematic-assessment-pollinators-pollination-and-food-production.

Tid og sted:

Den 7. december kl. 9.15 – 17.30 på Københavns Universitet.
Obs! Ændret til Landbrug & Fødevarer, Axelborg, se mere her.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – yderligere informationer følger snarest! Der vil være deltagergebyr til dækning af mad og drikke – info følger!

Målgruppe:

Landbrugsrådgivere, naturforvaltere, forskere, studerende, interesse­­organisationer, kommuner og private virksomheder m.m.

Arrangører:

Institut for Plante og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, SEGES og IPBES i Danmark.
 

Kilde: Meddelelse fra IPBES i Danmark. Teksten kan være redigeret.

Siden oprettet den 27. september 2017, opdateret den 8. november 2017

Etiket: