Nordisk samarbejde

I anerkendelse af, at sammen står vi stærkere, er der nu på norsk initiativ indledt et nordisk samarbejde omkring beskyttelse af bestøvende insekter på landbrugs­arealer.

Landbrugs­workshop i Norge

Det Nordiske Landbrugs­workshop, arrangeret af det driftige norske humlebi­organisation La Humla Suse har samlet interesserede parter fra Norge, Sverige, Finland, Danmark og Estland. Workshoppen blev afholdt den 6.–7. maj 2019 i Vikersund i Norge.

Formålet var dels at skabe netværk af nordiske organisationer og forskere, der arbejder med vilde bier, dels at drøfte ideer og muligheder for samarbejde om tiltag, der kan skabe mere viden om vilde bier og deres behov for beskyttelse.

I programmet indgik en række oplæg om trusler mod bier, restaurering af habitater og etablering af enge, indretning af rede­kasser til vildtlevende humlebier, registrering af bier på landsniveau, samt besøg hos landmænd, der har fokus på små­biotoperne i agerlandet og beskyttelse af bestøvere.

Glimt fra workshoppen

Dansk interesse

Fra Danmark deltog repræsentanter for Aarhus Universitet, Københavns Universitet, SEGES, Økologisk Landsforening, forening Vilde bier i Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, og Vildebier.dk.

Interessen for en nordisk samarbejde omkring bedre forhold for bestøvere på landbrugs­arealer er dog større i Danmark end som så, for i den indledende fase lykkedes det yderligere at samle re­præ­sen­tan­ter for en række organisationer og myndigheder til et orienterings­møde den 30. januar hos Miljøstyrelsen i København.

Hvordan kommer vi videre?

Det organisatoriske ansvar for det danske deltagelse i samarbejds­projektet blev lagt i hænderne på Jørgen Pedersen, formand for foreningen Vilde bier i Danmark, og Julie Rohde, projektleder fra Økologisk Landsforening.

Det næste trin vil være en fælles projekt­ansøgning til det Nordiske Ministerråd.

Etiket: , ,