80 arter af bier beskrevet i Naturbasen

Kilde: Naturbasen – Danmarks Nationale Artsportal

En lang række nye artsbeskrivelser af de mest almindelige arter af vores vilde bier blev i den seneste tid tilføjet til Felt­håndbogen på Fugle og Natur af Kåre Würtz Sørensen. Dermed er antallet af bier beskrevet i Naturbasen kommet op på 80 arter. Et flot stykke arbejde og en stor hjælp til alle danske entusiaster af de vilde bier!

Du finder beskrivelserne af de 80 arter af bier i Naturbasens App eller i felt­håndbogen på Fugle og Natur. Arts­beskrivelserne viser kendetegn, forvekslings­muligheder, biologi, levested, udbredelse og fænologi for arten.

Nedenunder ser du, hvilke biarter, der pt. findes i Naturbasen. Arterne er listet efter familie og slægt og linket til de respektive beskrivelser i Felthåndbogen.

Korttungebier (Colletidae) i Felthåndbogen

Silkebier (Colletes)

Gravebier (Andrenidae) i Felthåndbogen

Jordbier (Andrena)

Strithårsbier (Panurgus)

stor strithårsbi (Panurgus banksianus)

Vejbier (Halictidae) i Felthåndbogen

Vejbier (Halictus)

Smalbier (Lasioglossum)

Blodbier (Sphecodes)

stor blodbi (Sphecodes albilabris)

Sommerbier (Melittidae) i Felthåndbogen

Buksebier (Dasypoda)

pragtbuksebi (Dasypoda hirtipes)

Høstbier (Melitta)

rødhalet høstbi (Melitta haemorrhoidalis)

Oliebier (Macropis)

Bugsamlerbier (Megachilidae) i Felthåndbogen

Saksebier (Chelostoma)

Murerbier (Osmia)

Uldbier (Anthidium)

stor uldbi (Anthidium manicatum)

Bladskærerbier (Megachile)

Langtungebier (Apidae) i Felthåndbogen

Hvepsebier (Nomada)

Filtbier (Epeolus)

Langhornsbier (Eucera)

langhornsbi (Eucera longicornis)

Vægbier (Anthophora)

Humlebier (Bombus)

Honningbier (Apis)

honningbi (Apis mellifera)

Tak til Naturbasen, Kåre Würtz Sørensen og alle tidligere bidragsydere til arts­beskrivelserne i Felthåndbogen og i Naturbasen.

Etiket: , , , ,