Vilde bier har fået danske navne

Indtil nu har størstedelen af Danmarks vilde bier, bortset fra humlebierne, ikke haft et dansk navn. Det var kun bislægterne og de overordnede familier, vi kunne referere til ved hjælp af danske navne. Derfor er vi meget glade for at kunne fortælle, at fra nu af kan vi kalde alle danske vilde bier ved deres danske navn.

Den danske navneliste for alle hjemme­hørende arter af bier, udarbejdet af H. B. Madsen, C. Rasmussen og H. T. Schmidt, er nu tilgængelig på allearter.dk.

Listen over alle danske biarter på Allearter.dk
Det har længe været et stort ønske at kunne bruge meningsfulde danske navne i formidlingen og ved omtale af arter i medierne. For som forfattere af navnelisten påpeger, kan det være svært at huske og udtale navne som f.eks. Lasioglossum quadrinotatum eller Rophites quinque­spinosus. Og uden at kunne huske navnene, har vi svært at blive fortrolige med de vilde bier, der oftere og oftere finder vej til medierne.

Det vil forhåbentligt også have en stor betydning i forbindelse med natur­forvaltningen, at samtlige bier, der optræder i dansk natur har nu fået et dansk navn.

De danske binavne er baseret på biernes føde­specialisering, levesteder, videnskabelige (latinske) navne og de få danske artsnavne, der allerede kendes fra litteraturen. Forfattere har også skelet til populære navne på bier brugt i Sverige, Norge, Tyskland, Holland og Storbritannien. Retningslinjerne for navngivningen finder du på allearter.dk.

Obs! Alle danske navne på bier starter med lille begyndelsesbogstav, det er kun i starten af sætningen at de skal skrives med stort.

Kilde: “Danske navne på danske bier“. Notits fra Københavns Universitet, Projekt Allearter, DnBIF, 10. marts 2016.

Bemærk:

Du kan hente en ajourført pdf-fil af artslisten på vores hjemmeside via dette link. Listen er udskrevet fra Allearter.dk og sorteret alfabetisk efter familie (latinsk navn). Listens data er stillet til rådighed under Creative Commons’ licensen CC BY 4.0.
 

Redigeret den 12. marts 2016

Opdateret den 6. september 2018

Etiket: ,