En ny dansk biart

Kilde: Fugle og Natur

Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775), en af de potentielle arter angivet af Henning Bang Madsen og Isabel Calabuig i den sidste del af “Kommenteret checkliste over Danmarks bier”, er nu bekræftet fra Danmark.

Bien blev for første gang set og fotograferet i juli 2012 i Frøslev Mose i Sønder­jylland [ref.2], men er først nu endelig bestemt på Fugle og Natur. Den smukke Epeoloides coecutiens har nu også fået et dansk navn: Pragtbi.

Pragtbi Epeoloides coecutiens, han. Foto: © Jens Søgaard Hansen

Pragtbi Epeoloides coecutiens, han. Foto: © Jens Søgaard Hansen

Epeoloides coecutiens lever som klepto­parasit på oliebierne Macropis europaea (Warncke, 1973) og Macropis fulvipes (Fabricius, 1804), der begge er kendt fra Danmark og knyttet til større forekomster af fredløs (Lysimachia species), som de er oligolektiske på.

Pragtbien med de lyse, karakteristiske blågrønne øjne flyver i juli-august i fugtige områder og åbne skovarealer, der hvor oliebierne er tilstede. Hannerne patruljerer i nær­heden af værtens reder i sin jagt på parrings­villige hunner (Amiet & Krebs, 2012).

Både hanner og hunner overnatter udenfor og kan – med lidt held – opleves hæng­ende på høje græsstrå, som de holder fast i med deres kæber (mandibles).

Pragtbien søger nektar i blomster på katte­hale Lythrum salicaria, gærde-snerle Calystegia sepium samt adskillige arter af kurvblomstfamilien Asteraceae (Amiet & Krebs, 2012).

Pragtbi Epeoloides coecutiens kendes i Scandinavien – udover det nye danske fund – også fra det sydlige Finland (Pekkarinen et al., 2003).

Referencer:

  1. Madsen, H. B. & Calabuig, I. (2012): Kommenteret checkliste over Danmarks bier- Del 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea). Ento­mologiske Meddelelser 80: 7-52.
  2. Hvilken bi med hvide øjne fra Frøslev Mose?
    www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?page=1&MessageID=901311&ForumID=35
  3. Amiet F., Krebs A. (2012): Bienen Mitteleuropas. Gatungen, Lebensweise, Beobachtung. Bern, Stuttgart, Wien, Haupt. 424 pp.
  4. Pekkarinen, A., Berg, Ø., Calabuig, I., Janzon, L.-Å., & Luig, J. (2003): Distribution and co-existence of the Macropis species and their cleptoparasite Epeoloides coecutiens (Fabr.) in NW Europe (Hymenoptera: Apoidea, Melittidae and Apidae). Entomologica Fennica, 14, 53–59.
Etiket: ,