Fødegrundlag og konkurrence

Danmarks Biavler­forening gennemførte i perioden 2011 til 2015 to store projekter, der havde til formål at afdække biernes forsyning med pollen gennem hele sæsonen. Kernen i begge projekter har været en omfattende indsamling af pollenprøver fra bigårde over hele landet. Disse projekter er nu afsluttet, og i november udkom der et temahæfte med titlen “Biernes fødegrundlag”, udgivet som et tillæg til medlemsbladet Tidsskrift for Biavl.

Hæftet gennemgår sammensætning af honningbiens fødekilder – de såkaldte træk­forhold – i forskellige områder og arealtyper på baggrund og der gives forslag til forbedringer af føde­grundlaget, samt – for de vilde biers vedkommende – forslag til forbedring af biernes rede­muligheder.

Søgaard Jørgensen A., Tulstrup Theuerkauf R., Frejvald P. (2016): Biernes fødegrundlag. Temahæfte. Tidsskrift for Biavl, nr. 11. Danmarks Biavlerforening.

Konkurrence mellem honningbier og vilde bier?

Konkurrencen mellem honningbier og vilde bier får også en stor opmærksomhed i hæftet. Vi bringer her pdf-udgaven af artiklen om dette emne med tak til Asger Søgaard Jørgensen og Danmarks Biavler­forening.

Læseren gøres opmærksom på, at den svenske undersøgelse, som artiklen fra “Biernes føde­grundlag” refererer til, er offentliggjort under titlen Competition between managed honey­bees and wild bumble­bees depends on landscape context [ref.1]. – Artiklen Experimental evidence that honeybees depress wild insect densities in a flowering crop [ref.2], der har startet den aktuelle voldsomme debat på de sociale medier, er publiceret efter udgivelsen af Danmarks Biavler­forenings hæfte om biernes fødegrundlag.

Læs artiklen her på siden eller få den vist i et separat vindue.

Søgaard Jørgensen A. (2016): Konkurrence mellem honningbier og vilde bier? Biernes fødegrundlag, Temahæfte. Tidsskrift for Biavl, nr. 11, s. 11-17. Danmarks Biavlerforening.

PDF lagt ind på vildebier.dk efter aftale med artiklens forfatter og Danmarks Biavler­forening.

Referencer:

  1. Herbertsson L., Lindström, S.A.M., Rundlöf, M., Bommarco, R., Smith H.G. (2016): Competition between managed honeybees and wild bumblebees depends on landscape context. Basic and Applied Ecology, vol. 17(7), p. 609–616. DOI:10.1016/j.baae.2016.05.001
  2. Lindström S.A.M., Herbertsson L., Rundlöf M., Bommarco R., Smith H.G. (2016): Experimental evidence that honeybees depress wild insect densities in a flowering crop. Proceedings of the Royal Society B 283(1843): 20161641. DOI: 10.1098/rspb.2016.1641

Læs også:

Etiket: