Be­stø­ven­de in­sek­ter

Blandt de bestøvende insekter må især bier (Apoidea) fremhæves som fortrinlige bestøvere, fordi både deres larver og de voksne individer lever af pollen og nektar. Bierne tilbringer meget tid med at samle næring fra blomster ind til deres yngel og til dem selv.

Insekterne flytter pollenkorn i deres søgen efter føde. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk
Biernes behårede kroppe fanger pollenkornene, og en del arter har desuden børster af stive hår på deres ben eller bugparti, hvor de transporterer det indsamlede pollen til boet. Bierne har på flere måder tilpasset sig deres sammenspil med blom­sterne, og nogle af dem, de såkaldte oligolektiske arter, har desuden specialiseret sig til at søge pollen i nogle få plante­slægter eller arter.

Nektar er en vigtig energi­kilde for mange forskellige insekter og der er derfor talrige andre insekter udover bier, som besøger blomsterne. Nogle af dem søger også pollen. Blandt andre insekter, som bidrager til bestøvningen, kan nævnes dag­sommerfugle og natsværmere, fluer og myg, samt biller og thrips. Frekvensen af deres blomsterbesøg er dog generelt lavere, da de hverken henter nektar eller samler pollen til deres afkom.

Hvepse (Vespoidea) hører ligesom bier blandt de årevingede insekter. De voksne gedehamse og andre hvepse besøger tit blomster for at drikke nektar og deltager i bestøvningen under deres blomsterbesøg.

Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk
Gedehamse er sociale insekter lige som humlebier. Dog fodrer de ikke deres larver med pollen og nektar, men med kød fra forskellige andre insekter, som de slæber ind i boet. Gedehamse og andre hvepse har ikke særlige præferencer hvad angår de blomster, hvor de finder nektaren.

Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk
Dagsommerfugle og natsværmere (Lepidoptera) er den bedst kendte gruppe blandt de bestøvende insekter. Som larver lever de af plantedele, som de æder i store mængder, mens de voksne sommerfugle besøger blomster for at suge nektar, som de lever af.

Biller beskadiger tit blomster under deres besøg i sted for at bestøve dem, så deres betydning som bestøvere er begrænset. Mange fluer og myg, som repræsenterer de tovingede insekter (Diptera) besøger tit blomster for at skaffe sig nektar.

Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk
En del fluer, som f.eks. svirrefluer (Syrphidae), kan også æde pollen. De langsnablede humlefluer (Bombyliidae), kan også suge nektaren fra blomster med dybliggende nektarier. Deres larver er snyltere, især hos enlige bier og hvepse. De tovingede udgør, på grund af deres artsrigdom og store populationer, vigtige bestøvere i mange økosystemer.
 

Siden oprettet den 18. januar 2011