Portræt af skovvejbi

Skovvejbi (Halictus rubicundus), hun. Foto © Steven Falk

Skovvejbien (Halictus rubicundus) kan under gunstige klima­forhold ændre sin måde at leve på fra enlig til primitiv eusocial, altså til den levemåde, vi kender fra humlebierne. Det kan du læse om i portræt­artiklen fra oktober­nummer af Tidsskrift for Biavl.

Etiket: , ,

En lille, metalgrøn bi

Lasioglossum morio, female. Foto © Steven Falk

Blandt to af slægterne i familien vejbier (Halictidae) findes der arter, som har udviklet forskellige grader af social organisering. En af dem er metalsmalbien (Lassioglossum morio) der syd for Denmark har en semisocial levevis, hvor flere hunner fra samme generation udfører forskellige opgaver i en fælles rede.

Etiket: , ,

Marsksilkebien holder af strandasters

Strandasters, Tripolium vulgare. Foto © Maria Gram.

Marsksilkebien, Colletes halophilus, som er en af vores forholdsvis nye arter, har sin hoved­udbredelse syd for Danmark. Den flyver fra august til oktober og samler pollen især fra strand­asters, som er dens foretrukne fødekilde. Du kan læse om marsk­silkebien i denne artikel fra Tidsskrift for Biavl nr. 8/2022.

Etiket: , ,

Portræt af prikket hvepsebi

Nomada flavopicta female. Foto © Steven Falk

I forbindelse med en artikel i Tidsskrift for Biavl, der omhandler parasitisk levevis blandt enlige bier, blev den prikkede hvepse­bi, der snylter på vores fire høst­bier (Melitta spp.), valgt til juli­månedens bi-portræt i biavlernes medlems­blad. Arten kan mødes frem til slut­nin­gen af august på samme lokaliteter, som bl.a. rød­halet høstbi.

Etiket: , ,

Bien, der indsamler planteolie

Hvidbenet oliebi, hun. Foto © Maria Gram.

Almindelig fredløs blomstrer for tiden i moserne, og hunnerne af de hvidbenede oliebier flyver rundt og samler pollen og planteolie fra fredløs til den kommende generation. Det er netop arten hvidbenet oliebi, der er senest beskrevet i Tidsskrift for Biavls serie af biportrætter.

Etiket: , , ,

Natur­oplevelser og børne­kunst

Det er sjovt for børnene, at farvelægge egne insektskitser med akvarelmaling. Foto © Jørgen Gram

Vi inviterer børn fra 7 år og opefter til en række ferie­aktiviteter i nærheden af Faaborg, hvor de kan male akvarel­portrætter af vilde bier, som de lærer at kende under en mini­safari samme dag. Vi vil gerne smitte børnene med undren, nysgerrig­heden og begejstringen for vilde bier og andre insekter.

Etiket: , ,

Portræt af rosen­bladskærerbi

Rosenbusk med udklippede blade. Foto © Maria Gram

I slutningen af maj blev en omtale af rosen­blad­skærer­bi Megachile centuncularis tilføjet til den voksende serie af portrætter af danske biarter publiceret i Tidsskrift for Biavl. Blad­skærer­bier bruger udklippede blad­stykker fra rose, birk og heste­kastanje, til at beklæde deres yngel­kamre med.

Etiket: , ,

En anmeldelse af “Bier”

Tænkepause “Bier” – forsiden og en eksempelside fra bogen. Kilde Aarhus Universitetsforlag.

En anmeldelse af tænke­pause­bogen “Bier” af Yoko L. Dupont, skrevet af Rolf Tulstrup Theuerkauf, gennemgår i detaljer bogens indhold, og kommer med en varmt anbefaling af bogen: »Der er tale om formidling, hvor fascinationen af bier træder tydeligt frem i hver eneste sætning.« Vi slutter os til anbefalingen.

Etiket: , ,
Top