Serien af humlebi-portrætter i Tidsskrift for Biavl i 2023

I 2023 har konsulent i Danmarks Biavler­forening, Lise Hansted, haft fokus på humle­bierne, og derfor i perioden fra marts til november kunne vi læse om ni udvalgte humle­bier og snylte­humler i tids­skriftets portæt-artikler. Dertil kommer emne­artiklerne om humlebiernes liv, samt en illustreret bestemmelsesnøgle til humlebier i årets sidste nummer af tidsskriftet.

Etiket: , ,

Opdateret checkliste over danske bier

Foto: Blåhatjordbi (Andrena hattorfiana). Naturhistorisk Museum Aarhus.

Den danske checkliste over bier blev opdateret i starten af oktober med ét udgået og to tilføjede arter, samt nogle relevante navne­ændringer. Mørk kantsmalbi Lasioglossum sexnotatulum udgår fra checklisten. De tilføjede arter er rødbuget jordbi Andrena ventralis og kørvel­hvepsebi Nomada conjungens. Den opdaterede checkliste tæller 296 arter.

Etiket: , ,

Livestream med Dave Goulson

Saving our insects, © Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet

Tirsdag d. 19. september kan du gratis opleve foredraget “Saving our insects” ved professor Dave Goulson, med efterfølgende perspek­ti­ve­ring af Kjeld Hansen, som har bearbejdet og oversat Goulsons seneste bog til dansk. Foredraget livestreames fra Aarhus Uni­ver­sitet til biblioteker og biografer mm. over hele Danmark.

Etiket: ,

En ny biart for Danmark fundet på Bornholm

Hannen af kørvelhvepsebi Nomada conjungens. Foto © Sean Birk Bek Craig

Fundet af en ny dansk biart, kørvelhvepsebi Nomada conjungens på Arnager syd for Rønne den 18. maj 2023, er nu bekræftet ved en DNA-analyse, og bringer dermed antallet af bier i Dan­mark helt op på 296 arter.

Etiket: , , , ,

Portræt af skovvejbi

Skovvejbi (Halictus rubicundus), hun. Foto © Steven Falk

Skovvejbien (Halictus rubicundus) kan under gunstige klima­forhold ændre sin måde at leve på fra enlig til primitiv eusocial, altså til den levemåde, vi kender fra humlebierne. Det kan du læse om i portræt­artiklen fra oktober­nummer af Tidsskrift for Biavl.

Etiket: , ,

En lille, metalgrøn bi

Lasioglossum morio, female. Foto © Steven Falk

Blandt to af slægterne i familien vejbier (Halictidae) findes der arter, som har udviklet forskellige grader af social organisering. En af dem er metalsmalbien (Lassioglossum morio) der syd for Denmark har en semisocial levevis, hvor flere hunner fra samme generation udfører forskellige opgaver i en fælles rede.

Etiket: , ,

Marsksilkebien holder af strandasters

Strandasters, Tripolium vulgare. Foto © Maria Gram.

Marsksilkebien, Colletes halophilus, som er en af vores forholdsvis nye arter, har sin hoved­udbredelse syd for Danmark. Den flyver fra august til oktober og samler pollen især fra strand­asters, som er dens foretrukne fødekilde. Du kan læse om marsk­silkebien i denne artikel fra Tidsskrift for Biavl nr. 8/2022.

Etiket: , ,

Portræt af prikket hvepsebi

Nomada flavopicta female. Foto © Steven Falk

I forbindelse med en artikel i Tidsskrift for Biavl, der omhandler parasitisk levevis blandt enlige bier, blev den prikkede hvepse­bi, der snylter på vores fire høst­bier (Melitta spp.), valgt til juli­månedens bi-portræt i biavlernes medlems­blad. Arten kan mødes frem til slut­nin­gen af august på samme lokaliteter, som bl.a. rød­halet høstbi.

Etiket: , ,
Top