Livestream med Dave Goulson

Saving our insects, © Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet

Tirsdag d. 19. september kan du gratis opleve foredraget “Saving our insects” ved professor Dave Goulson, med efterfølgende perspek­ti­ve­ring af Kjeld Hansen, som har bearbejdet og oversat Goulsons seneste bog til dansk. Foredraget livestreames fra Aarhus Uni­ver­sitet til biblioteker og biografer mm. over hele Danmark.

Etiket: ,

En ny biart for Danmark fundet på Bornholm

Hannen af kørvelhvepsebi Nomada conjungens. Foto © Sean Birk Bek Craig

Fundet af en ny dansk biart, kørvelhvepsebi Nomada conjungens på Arnager syd for Rønne den 18. maj 2023, er nu bekræftet ved en DNA-analyse, og bringer dermed antallet af bier i Dan­mark helt op på 296 arter.

Etiket: , , , ,

Portræt af skovvejbi

Skovvejbi (Halictus rubicundus), hun. Foto © Steven Falk

Skovvejbien (Halictus rubicundus) kan under gunstige klima­forhold ændre sin måde at leve på fra enlig til primitiv eusocial, altså til den levemåde, vi kender fra humlebierne. Det kan du læse om i portræt­artiklen fra oktober­nummer af Tidsskrift for Biavl.

Etiket: , ,

En lille, metalgrøn bi

Lasioglossum morio, female. Foto © Steven Falk

Blandt to af slægterne i familien vejbier (Halictidae) findes der arter, som har udviklet forskellige grader af social organisering. En af dem er metalsmalbien (Lassioglossum morio) der syd for Denmark har en semisocial levevis, hvor flere hunner fra samme generation udfører forskellige opgaver i en fælles rede.

Etiket: , ,

Marsksilkebien holder af strandasters

Strandasters, Tripolium vulgare. Foto © Maria Gram.

Marsksilkebien, Colletes halophilus, som er en af vores forholdsvis nye arter, har sin hoved­udbredelse syd for Danmark. Den flyver fra august til oktober og samler pollen især fra strand­asters, som er dens foretrukne fødekilde. Du kan læse om marsk­silkebien i denne artikel fra Tidsskrift for Biavl nr. 8/2022.

Etiket: , ,

Portræt af prikket hvepsebi

Nomada flavopicta female. Foto © Steven Falk

I forbindelse med en artikel i Tidsskrift for Biavl, der omhandler parasitisk levevis blandt enlige bier, blev den prikkede hvepse­bi, der snylter på vores fire høst­bier (Melitta spp.), valgt til juli­månedens bi-portræt i biavlernes medlems­blad. Arten kan mødes frem til slut­nin­gen af august på samme lokaliteter, som bl.a. rød­halet høstbi.

Etiket: , ,

Bien, der indsamler planteolie

Hvidbenet oliebi, hun. Foto © Maria Gram.

Almindelig fredløs blomstrer for tiden i moserne, og hunnerne af de hvidbenede oliebier flyver rundt og samler pollen og planteolie fra fredløs til den kommende generation. Det er netop arten hvidbenet oliebi, der er senest beskrevet i Tidsskrift for Biavls serie af biportrætter.

Etiket: , , ,

Natur­oplevelser og børne­kunst

Det er sjovt for børnene, at farvelægge egne insektskitser med akvarelmaling. Foto © Jørgen Gram

Vi inviterer børn fra 7 år og opefter til en række ferie­aktiviteter i nærheden af Faaborg, hvor de kan male akvarel­portrætter af vilde bier, som de lærer at kende under en mini­safari samme dag. Vi vil gerne smitte børnene med undren, nysgerrig­heden og begejstringen for vilde bier og andre insekter.

Etiket: , ,
Top