Få et overblik over alle danske biers rødliste­status

Den danske Rødliste 2019, der er publiceret den 15. januar 2020, behandler for første gang alle 292 arter af bier, der er registreret i Danmark. Kun humlebier og snyltehumler var vurderet tidligere i 2009.

Rødliste, cirkeldiagram med fordeling af kategorier gældende for alle arter af bier registreret i Danmark

Oversigt over fordelingen af rødliste­kategorier for alle arter af bier registreret i Danmark. Datakilde: Den danske Rødliste 2019: Bier.

I Den danske Rødliste 2019 er 48 arter af bier (16 % af alle danske biarter) henført til kategorien ikke relevant (NA), da de optræder tilfældigt eller er under etablering (se figuren ovenfor).

107 arter af bier (44 % af de rødlistevurderede biarter) er rødlistede, hvor de truede arter (dvs. de kritisk truede, truede og sårbare arter tilsammen) udgør 23 % af alle vurderede arter af danske bier.

Du kan få et overblik over rødliste­status for alle Danmarks bier slægt for slægt og art for art på siden Rødliste over alle danske bier under menupunktet Danmarks bier.

Oversigt over de forskellige biers status på den nye rødliste finder du også i pdf-formatet på siderne Rødlistestatus for danske biarter – efter kategori og Rødlistestatus for danske biarter – efter familie og slægt.

Oversigt­listerne er udarbejdet på baggrund af data hentet fra Den danske Rødliste 2019.
 

Se også:

 

Referencer:

  1. Madsen, H.B. (2019): Bier. I Moeslund, J.E. m.fl. (red.): Den danske Rødliste 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. redlist.au.dk.
  2. Madsen, H.B. (2009): Humlebier. In: P. Wind (red.): Den danske rødliste. Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur (B-FDC). Danmarks Miljø­undersøgelserr, Aarhus Universitet.
  3. Moeslund, J.E. m.fl. (red.), (2019): Den danske Rødliste 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. redlist.au.dk.

 

Oprettet den 27. januar 2020.

Etiket: ,