Nyt opdateret katalog over udbredelsen af danske bier

Det nyeste nummer af Ento­molo­giske Meddelelser bragte et op­dateret distriktskatalog over Danmarks bier, der gennemgår de danske biers forekomst og geo­grafisk fordeling til og med 2019.

Madsen, H. B., Schmidt, H. T., & Rasmussen, C. (2021): Opdateret distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes). Ento­molo­giske Meddelelser, vol. 88 (1-2), s. 1-22.

En større interesse for registrering af bier i felten

I de seneste år har der været meget fokus på de vilde bier i Danmark, og det ikke kun blandt den brede offentlighed der har også været en meget større interesse i registrering og monitering af vilde bier.

Den øgede interesse skyldes til dels udgivelsen af landets første distrikts­katalog over bier, der ud­kom i maj 2016, og publikationen af Distribution, phenology and host plants of Danish bees i den prestige­fyldte taksonomiske tidsskrift Zootaxa i december 2016.

Takket være disse publikationer fik vi et overblik over områder med kun sporadisk og sparsom registrering af bier, men først og fremmest den længe savnede oversigt over geografisk fordeling af eksisterende forekomst data i alle faunistiske distrikter med opdeling i to perioder: op til 1974 og fra 1975 til og med 2014.

I de efterfølgende år blev der indberettet mange nye obser­va­tioner fra hele landet, hvilket også førte til fund af arter, der er nye for Danmark. Oversigt over samtlige arter tilføjet til den danske bifauna efter udgivelsen af den danske checkliste over bier inklusive de nye fund fra perioden 2015-2019 finder du på siden Bier, der er nye for Danmark.

Hvad er nyt i det opdaterede katalog?

Sammenlignet med det første distriktskatalog over Danmarks bier (Madsen, Schmidt & Rasmussen, 2016) medtager det nye, op­date­rede katalog (Madsen, Schmidt & Rasmussen, 2021) yderligere fem års funddata fra perioden 2015-2019, samt nye historiske data fra materiale tilgået museerne fra private samlinger.

Samtlige danske fund af bier fra kendte større tilgængelige insekt­samlinger til og med 2019 indgår således i den nye udgave af distriktskataloget.

Madsen, Schmidt & Rasmussen, 2021: Opdateret distriktskatalog over Danmarks bier. tabel 3

Antal distriktsfund ved de 11 distrikter og for hele landet (DK-kolonnen), samt sumtotal og procenter for genfundne arter (Madsen, Schmidt & Rasmussen, 2021).

Kataloget omtaler 197 nye distrikts­fund, og der er tale om nye distrikts­fund/gen­fund efter 1974 i alle 11 danske faunistiske distrikter. Arternes status på den danske rødliste over bier (Madsen H. B., 2020) er ligeledes tilføjet til det opdaterede katalog.

Distriktskataloget publicerer også to nye arter, der kan nu føjes til den danske bi-fauna: batavajordbi, Andrena batava Pérez, 1902 og skinnende blodbi, Sphecodes hyalinatus Hagens, 1882. I kataloget finder du information om kendte lokaliteter, kende­tegn, bestem­melse, udbredelse og biologi af begge arter af bier.

Bemærk: Udgivelsen af den opdaterede distrikts­katalog blev forsinket den udkom samtidigt med, at endnu en art blev publiceret i Ento­molo­giske Med­delelser som ny for landet. Dermed blev informa­tionen om at den danske bi-fauna nu omfatter 294 arter kendt fra Danmark, forældet allerede ved udgivelsen af kataloget.

Links:

 

Etiket: , , , , ,