Opdateret checkliste over danske bier

Kilde: Arter.dk
Blåhatjordbi (Andrena hattorfiana). Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus.

Den danske checkliste over bier er blevet opdateret i starten af oktober med ét udgået og to tilføjede arter, samt nogle relevante navneændringer.

296 arter på den opdaterede checkliste

En tidligere dansk art, mørk kantsmalbi Lasioglossum sexnotatulum publiceret i 1999, udgår fra checklisten på grund af en formodet forveksling, mens to nye arter er tilføjet til listen.

Det drejer sig om rødbuget jordbi Andrena ventralis fundet på Sjælland i april 2022 og kørvel­hvepsebi Nomada conjungens, fundet i maj 2023 på Bornholm. Vi omtalte tidligere fundet af kørvelhvepsebien på vildebier.dk efter artens publicering på Arter.dk.

Faunaen af bier kendt fra Danmark tæller således fortsat 296 arter.

Seks arter har skiftet navn

Slægts­navnet for tornbien Hoplosmia spinulosa blev ændret i den nye checkliste fra slægten tornbier (Hoplosmia) til en underslægt under murerbier (Osmia). Det betyder også, at den danske bifauna omfatter nu samlet 32 slægter, mod tidligere 33.

To jordbier (Andrena) har fået udskiftet deres artsnavne med baggrund i en revisions-artikel fra 2022. Derud­over blev artsnavne på tre keglebier (Coelioxys) justeret, så de følger reglerne i latinsk grammatik. Se alle de nye navne i tabellen nedenfor:

Tidligere artsnavn Nyt artsnavn Dansk navn
Andrena albofasciata Thomson, 1870 Andrena afzeliella (Kirby, 1802) hvidkløver­jordbi
Andrena similis Smith, 1849 Andrena russula Lepeletier, 1841 visse­jordbi
Coelioxys conica (Linnaeus, 1758) Coelioxys conicus (Linnaeus, 1758) hede­keglebi
Coelioxys conoidea (Illiger, 1806) Coelioxys conoideus (Illiger, 1806) stor keglebi
Coelioxys elongata Lepeletier, 1841 Coelioxys elongatus Lepeletier, 1841 slank keglebi
Hoplosmia spinulosa (Kirby, 1802) Osmia spinulosa (Kirby, 1802) tornbi

Nogle få navne­ændringer, publiceret i udlandet i den seneste tid, blev på nuværende tidspunkt ikke implementeret i den danske checkliste over bier. Du kan læse om grunden til det – og grunden til alle foretagne navneændringer – i artiklen “Den danske checkliste over bier er blevet opdateret” på Arter.dk.

Links:

 

Oprettet den 7. oktober 2023

Etiket: , ,