Vilde bier i felten og i akvarel udstillings­katalog

Vilde bier i felten og i akvarel , som kan opleves på Ringe Bibliotek i november måned, er en udstilling af billeder, plancher og portrætter af vilde bier tegnet og malet i løbet af projektet Summen over engen vilde bier i akvarel.

Projektet havde som opgave at fremme kendskabet til mangfoldigheden af danske bier, og bestod af natursafarier, oplæg om vilde bier og maleværksteder, både indendørs og ude i det fri.

Udstillingen kan ses i hele november måned på balkonen på Ringe Bibliotek, dog kun i den betjente åbningstid.

Fire forskellige kunstnere – Oliver Streich, Trine Anderschou, Pia Voetmann og Olivia Lee Storm – stod for undervisning ved maleværkstederne, hvor børn og voksne lærte at portrættere forskellige arter af bier ved hjælp af tegning og akvarel­maling. Vi vil gerne takke alle fire kunst­lærerne for det store engagement og entusiasme, de har lagt i projektet.

Udstillingen på balkonen på Ringe Biblioteket starter ved døren til den trappe, der fører ned til hoved­indgangen fra Algade, og skal derfor følges fra højre til venstre. Her i kataloget viser vi dog billederne i nummereret række­følge, det vil sige fra venstre til højre.

I den første ramme ved døren ses en planche, der viser en opdateret oversigt over den danske bifauna i tabel­form. Her kan man kan finde såvel danske som videnskabelige navne på samtlige 32 slægter af danske bier og stifte kendskab til den store arts­rigdom af bier her i landet.

Nummer 2 til 8 i rækken, og igen 10 til 15 er fotos af udvalgte arter, der illustrerer netop mangfoldigheden i udseende og levevis.

Nr. 1-5

1. Planchen ‘Oversigt over den danske bifauna’. 2. Rødpelset jordbi (Andrena fulva), som er en meget almindelig forårsbi. 3. Pragtbuksebi (Dasypoda hirtipes) samler primært pollen fra gule kurvblomster, men kan også ses hente pollen fra cikorie. 4. Hvidbenet oliebi (Macropis europaea) på fredløs, som den er strengt specialiseret (oligolektisk) på. 5. Flere slægter af danske bier udviser kleptoparasitisk levevis. Ligesom sorgebi og hvepsebi, som ses på billedet, samler de ikke pollen for deres afkom, men sniger de sig ind i andre arters rede for at lægge deres æg.

Alle billederne er taget af Maria Gram, og har til formål at fremkalde minder om de emner, vi gennemgik ved projektets værksteder og foredrag: Biernes forskelligt udseende og levevis, enlige og sociale bier [14], redebyggere [nr. 8] og kleptoparasiter [nr. 5], forskellige anordninger til at samle polen, haner, huner og parring [10]. For ikke at glemme mimikry, dvs. ligheden med andre slags insekter [nr. 5, bien til højre].

Nr. 6-10

6. Blåhatjordbi (Andrena hattorfiana) på blomsten af blåhat, som den er oligolektisk (specialiseret) på. 7. Sorthvid jordbi (Andrena cineraria) samler pollen fra en lang række planter, også de meget almindelige. 8. Pragtbuksebi (Dasypoda hirtipes) i gang med at udgrave sin rede. 9. Planchen ‘Livscyklus hos de solitære bier’. 10. Hunner og haner af samme art er ofte meget forskellige at se på. Det gør identificeringen af arterne vanskelligere. Her rødbrystet jordbi (Andrena clarkella) i parring.

Da det er ukendt for mange, at de fleste bier er enlige bier, der bygger deres reder i jorden og opholder sig dér største­parten af deres liv, har vi medtaget planchen ‘Livscyklus hos de solitære bier’, som nr. 9 i rækken.

Nr. 11-15

11. Nogle murerbier, som guldmurerbi og tornbi, bygger deres reder i forladte sneglehuse. Her kigger en hun af tornbi (Osmia spinulosa) ud efter formodet inspicering af sneglehuset. 12. Blomster af nøgleklokke er populære hos saksebierne. Her bier af arten stor saksebi (Chelostoma rapunculi). 13. Hunnen af ranunkelsaksebi (Chelostoma florisomne) i blomsten af ranunkel. 14. Humlebirede med snyltehumler, formodentlig af arten lys jordsnyltehumle (B. bohemicus). 15. Hanen af forårs vægbi (Anthophora plumipes) i sin farvepragt. Hunnerne af arten er kulsorte

Også dét, at selv i Danmark findes nogle bier, der bygger reder i ubeboede sneglehuse [nr. 11], blev mødt med en del undren hver gang vi holdt vores aktiviteter.

Planche nr. 18, ‘Insektsafarier i somrene 2022-2023’, der viser fotos fra ude­aktiviteterne, slutter rækken af billeder med bier i felten som tema.

Nr. 16-23

16. Fra Pejrup den 6. juli 2022 kunstner­navnet ikke angivet; 17. Fra Pejrup den 5. juli 2023 kunstner­navnet ikke angivet; 18. Fotoplanche ‘Insekt­safarier i somrene 2022-2023’; 19. Malet af Patricia ved Praktisk Økologi Festival i Vejle den 28. oktober 2023; 20. Fra Pejrup den 5. juli 2023 kunstner­navnet ikke angivet; 21. Malet af Rebecca den 27. juli 2022 i Pejrup; 22. Malet af Ditte ved Praktisk Økologi Festival i Vejle den 28. oktober 2023; 23. Malet af Carl på Otterup Bibliotek den 14. februar 2023.

Nu går vi over til de mange fine akvareller og blyant­skitser tegnet og malet ved projektets arrangementer: I forbindelse med insekt­safarierne i Pejrup, ved den Fynske Dyrskue, ved Fjordens Dag i Klintebjerg, på Det Gamle Bibliotek i Faaborg i efterårs­ferierne, på Otterup Bibliotek i vinte­rferien, på Hygum Kunst­museum i sommers eller ved Praktisk Økologi Festival i oktober.

Nr. 24-31

24. Malet af Emma i Pejrup den 5. juli 2023; 25. Fra Pejrup den 5. juli 2023 kunstner­navnet ikke angivet; 26. Blåhatjordbi malet af Stine i Pejrup den 2. august 2022; 27. Fra Den Gamle Bibliotek i Faaborg den 17. oktober 2023 kunstner­navnet ikke angivet; 28. Bier malet af Sindre i Pejrup den 2. august 2023; 29. Fra Pejrup den 9. august 2023 kunstner­navnet ikke angivet; 30. Hvidbenet oliebi, malet af Felizitas på Hygum Kunstmuseum den 30. juli 2023; 31. Fra Pejrup den 5. juli 2023 kunstner­navnet ikke angivet.

Vi er desværre ikke i besiddelse af originale værker skabt i løbet af projektet, da både børn og voksne tog deres kunst med hjem fra værk­stederne, derfor er alle skitser og akvarel­billeder, der vises på udstillingen, repro­duceret fra fotos taget ved de forskellige aktiviteter.

Nr. 32-43

32. Malet af Augusta i Pejrup den 9. august 2023; 33. Fra Pejrup den 9. august 2023 kunstner­navnet ikke angivet; 34. Blåhatjordbi malet af Ulrike ved Praktisk Økologi Festival i Vejle den 28. oktober 2023; 35. Blåhatjordbi malet af Johanne og Thilde på Otterup Bibliotek den 14. februar 2023; 36. Bi-skitse signeret JG, tegnet i Pejrup den 20.juli 2022; 37. En bi i blomst – skitse fra Fjordens Dag ved Klintebjerg den 10. september 2023, kunstner­navnet ikke angivet; 38. Skitse tegnet af Mie (9 år) den 17. oktober 2023 på Den Gamle Bibliotek i Faaborg; 39. Bi malet i Pejrup af Tina den 2. august 2022; 40. Malet af Marcus den 6. juli 2022 i Pejrup; 41. Malet af Iben (10 år) den 17. oktober 2023 på Den Gamle Bibliotek i Faaborg; 42. Malet af Alberte ved Odense Dyrskue den 10. juni 2023; 43. Malet af Lea (10 år) den 10. september 2023 ved Fjordens Dag ved Klintebjerg.

Vi vil meget gerne opdatere kataloget med navn eller initialer på alle dem, der har skabt de udstillede værker. Der det ikke lykkedes os med at finde disse oplysninger håber vi, at de besøgende på udstillingen vil sende os en mail, hvis de genkender deres kunst.

Nr. 44-52

44. Fra Otterup Bibliotek den 14. februar 2023 kunstner­navnet ikke angivet; 45. Malet af Kirstine den 17. oktober 2023 på Den Gamle Bibliotek i Faaborg; 46. Hvidbenet oliebi tegnet i Pejrup den 5. juli 2023 kunstner­navnet ikke angivet; 47. ‘Krusedullebien der greb om sig’ – tegnet af Cecilie (34 år) den 17. oktober 2023 på Den Gamle Bibliotek i Faaborg; 48. Fra Pejrup den 5. juli 2023 kunstner­navnet ikke angivet; 49. Malet i Pejrup den 27. juli 2022 af Cecilia Marie; 50. Fra Pejrup den 2. august 2022 kunstner­navnet ikke angivet; 51. Malet af Tobias i Pejrup den 26. juli 2023; 52. Malet af Lærke i Pejrup den 5. juli 2023.

Lige ved døren, der fører til den trappe, der går ned til udgangen mod parkerins­pladsen, finder du planchen ‘Male­værksteder for børn og voksne’ [nr. 61], med fotoglimt fra de mange male­aktiviteter ude og inde.

Nr. 53-61

53. Fra Pejrup den 13. juli 2022 kunstner­navnet ikke angivet; 54. Fra Pejrup den 13. juli 2022 kunstner­navnet ikke angivet; 55. Fra Otterup Bibliotek den 14. februar 2023 kunstner­navnet ikke angivet; 56. Malet af Eva på Den Gamle Bibliotek i Faaborg den 17. oktober 2023; 57. Malet af Ellen (9 år) på Den Gamle Bibliotek i Faaborg den 17. oktober 2023; 58. Skitse af Ida-Maj tegnet den 18. oktober 2022 på Den Gamle Bibliotek i Faaborg; 59. Skitse af Mie (9år) tegnet den 17. oktober 2023 på Den Gamle Bibliotek i Faaborg; 60. Skitse af Iben (10 år) tegnet den 17. oktober 2023 Den Gamle Bibliotek i Faaborg; 61. Fotoplanche ‘Maleværksteder for børn og voksne’.

På den anden side af døren kan du udover yderligere seks akvarel­billeder se det store, flotte plakat med 100 danske bier fra Naturbeskyttelse.dk [64]. Plakaten er udgivet i 2020 og kan købes i Natur-shop.dk.

Nr. 62-68

62. Malet af Karla den 26. juli 2023 i Pejrup ; 63. Fra Pejrup den 5. juli 2023 kunstner­navnet ikke angivet; 64. Plakat ‘Danmarks vilde bier’ fra Naturbeskyttelse.dk; 65. Fra Otterup Bibliotek den 14. februar 2023 kunstner­navnet ikke angivet; 66. Maleark farvelagt af Laura – Den Gamle Bibliotek i Faaborg den 17. oktober 2023; 67. Fra Pejrup den 5. juli 2023 kunstner­navnet ikke angivet; 68. Uldbi malet af Lene i Pejrup den 5. juli 2023.

Vi håber på, at både plakaten og resten af udstillingen skaber en større nysgerrighed på mangfoldigheden af de danske bier hos de besøgende. Og måske giver lyst til at tage ud i naturen når vejret bliver varm igen, for at se, tegne eller male bier og andre spændende insekter.

 

Links:

 

Udstillingen Vilde bier i felten og i akvarel på Ringe Bibliotek er støttet med udlodnings­midler til friluftsliv.
 
Friluftsrådets logo med byline

 

Oprettet den 31. oktober 2023, opdateret d. 12. november 2023