Flere gode boliger til bierne!

I efteråret 2013 forsøgte vi at skabe en debat omkring de populære insekt- og bihoteller ved en festival arrangeret af Landsforeningen Praktisk Økologi og senere via en artikel udgivet i bladet Praktisk Økologi.

I dag er interessen for de vilde bier meget større end den var for nogle år siden. Vilde bier er blevet populære! Og heldigvis er der rigtig mange, der gerne vil hjælpe dem med bolig og føde. Men når vi tager rundt for at fortælle om, hvordan vi kan gøre livet nemmere for vores vilde bier, møder vi fortsat de samme spørgsmål og samme behov for information.

Derfor vil vi meget gerne dele ud af vores erfaringer, så andre kan undgå at gentage vores fejltagelser. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du vil arrangere et workshop eller foredrag.

Her kommer vores fem år gamle artikel igen – i en lettere opdateret udgave – i håb om at hjælpe alle, der efterlyser inspiration og vejledning til de såkaldte »bihoteller«, lidt på vej.

Bolighjælp til vilde bier

Af Maria og Jørgen Gram-Jensen

Det klassiske insektbo af europaller. Foto: © Veronica Bay

Artiklens medforfatter ved det et klassiske insektbo af europaller udstillet ved Mere Liv i Haven-festivalen i 2013 for at skabe en debat omkring insekt- og bihoteller. Foto: © Veronica Bay

Insekthotellerne er blevet udråbt til de helt perfekte tilflugtssteder for insekter og andre smådyr. De forskellige konstruktioner, som er opdelt i mindre rum og fyldt op med alskens natur- og genbrugs­materialer – f.eks. bark- og træstykker, fyrrekogler, små pinde, sammen­rullet bølge­pap, urtepotter – er blevet enormt populære de seneste år.

De findes snart i alle udformninger: Fra de helt enkle og rustikke til de sofistikerede og skulpturelle. Men skaber de virkeligt mere liv i haven? Bliver de brugt af de tiltænkte beboere? Er de mest til pynt? Eller måske mere til skade end til gavn?

Insekthotel versus insektbolig

Der lever mange forskellige små og større dyr i vores haver, blandt dem et mylder af insekter og andre leddyr som tusindben, skolopendre, bænkebidere, edderkopper og mejere. Vi er glade for at se dem, fordi de er spændende, livsbekræftende og smukke.

Men som haveejere har vi også en enestående mulighed for at skabe et fristed for alle disse små dyr, som i fællesskab hjælper os med at holde haven i biologisk balance, omsætter plante­affald til det fineste kompost og sørger for bestøvningen af havens planter.

Alle disse dyr har brug for mad, pesticidfri omgivelser og små, uforstyrrede levesteder, hvor de kan søge skjul, yngle, gennemgå deres forvandling og overvintre. Skal de trives i haven, kan de ikke nøjes med midler­tidige opholdssteder eller hoteller, hvor deres livscyklus bliver afbrudt.

Et åbent komposterings­anlæg, eller en brændestak i baghaven, er f.eks. også en slags midler­tidig »hotel«, hvor de forskellige insekter og andre smådyr gerne flytter ind, men den dag komposten skal sies og spredes i køkkenhaven, eller brændet bruges til opvarmning, er det ligesom slut med opholdet. – Så lad os kalde de permanente havestrukturer og anlæg, som vi bygger til insekter og andre små dyr, for insektboliger eller -bosteder og ikke for insekthoteller!

Der er ikke tale om, at dyrene skal flytte ind og ud, men at de får et blivende opholdssted.

Store boligblokke eller små redekasser?

Tit bliver disse rumopdelte, fleretagers boligblokke kaldt for bihoteller, og de bliver bygget ud fra et ønske om at få vilde bier til at flytte ind i hulrummene. De enlige bier er nemlig ikke stikke­lystne, men derimod nemme at omgås, og samtidig er de flinke til at bestøve frugttræer og -buske i haven.

Læ­stativ med udskiftelige redemoduler til enlige bier. Foto: © Veronica Bay

Læ­stativ med udskiftelige redemoduler til enlige bier. Stativet kan stå midt i staudebedet uden at stauderne skygger for redekasserne eller giver fugt. De viste moduller kan også bruges enkeltvis i haven. Foto: © Veronica Bay

Men trives bierne i disse konstruktioner side om side med alle de andre smådyr? Får vi flere af dem den næstkommende sæson? Og hvad skal vi gøre, for at det lykkes for os?

Generelt må man sige, at det er bedst at holde tingene adskilt: Bænkebidere, tusindben og de fleste biller foretrækker nogle mere skyggefulde og fugtige omgivelser end bier og andre årevingede insekter, som holder af tørre, lysåbne og varme steder.

Mange leddyr kan lide at bo tæt ved jorden. Andre igen vil gerne bo højere oppe, og de trives ikke nødvendigvis i hinandens selskab.

For eksempel holder ørentvistene og mange biller lige så meget af pollen, som bierne gør. Bor de sammen, vil ørentviste stjæle de forsyninger, bierne bærer ind til deres yngel. Det kan ikke undgås at lidt af pollenet bliver røvet og spist af andre, og vi kan heller ikke forhindre at nogle af biernes larver bliver til føde for andre insekter. Naturen har sine egne love!

Dog vil små redekasser til vilde bier spredt rundt om i haven i mindre grad tiltrække biernes fjender og snyltere end de store konstruktioner, som bierne må dele med alle mulige andre af havens beboere.

Oversigt over siderne:

Etiket: , ,