Hjælp havens bier med at finde bo

Foråret er naturens yngletid

I Påsken fejrer vi foråret og det nye liv og vi forbinder påskedagene med de kulørte påskeæg og de små påskelam ude på folden. Men for­året er også blomsternes og biernes tid. I takt med at de allertidligste erantis og vinter­gække erstattes med folfod, hestehov og duftvioler, dukker der flere og flere bier op og hjælper planterne med at “yngle”.

Hvid hestehov (Petasites albus)

Hvid hestehov (Petasites albus) findes tit i store mængder i gamle parkanlæg og det er forårets sultne humlebier glade for.

Humlebi-dronninger forlader om foråret deres overvintrings steder og starter nye samfund i tilgroede havehjørner, i markskel og hegn. Honningbi­familier vokser sig større i større i biavlerens stader. Enlige bier kryber ud af deres celler for at grund­lægge den næste generation.

De lever alle af blomsternes nektar og pollen og mens de samler mad til deres afkom bestøver de vores frugttræer og buske og hjælper blomsterne i vore haver med at sætte frø. Nogle af dem er aktive kun i kortere periode, andre kan vi møde fra tidlig forår til sen­sommer. Både humle­bier og de enlige bier er fredelige skabninger, travlt optaget af at suge nektar og samle pollen fra de mange blomster.

Et lille bi-bo i en stille hjørne hjælper nogle af de enlige bier i haven med at finde et egnet ynglested. Pas på, at der ikke bliver for meget skygge senere på sæsonen.

Mange af de enlige bier, som vi kender fra vore haver, bruger hule plante­stængler eller huler i gammelt træværk til deres ynglekamre, hvor de lægger æg og lagrer pollen til deres afkom. Da de selv ikke kan gnave huler ud, er de nødt til at finde nogle huler, de kan bruge.

Bierne mangler redepladser

Det kan det være svært for bierne at finde egnede ynglesteder, for vi bryder os ikke rigtigt om hullet træværk og vi vil ikke lade tørre, hule staudestængler stå inde i blomsterbedet og se sjuskede ud.

Heldigvis kan vi hjælpe bierne på samme måde, som vi hjælper fuglene. De hul­boende bier yngler gerne i små redehuse, som vi opsætter for dem i vores haver. Det kan være et simpelt bundt rør eller hule stængler fra haveplanter, som hænges under udhænget på et haveskur, eller nogle træklodser udboret med huler i forskellig diameter, monteret på husets sydøstvendte væg. Mulighederne er mange.

Et simpelt ynglehus til enlige bier. Bien på billedet er murerbien Osmia bicornis.
Murerbierne lukker deres yngleceller ved at “mure” dem til med mudder.

Bierne er smukke at se på og deres forskellige levevis gør dem meget spændende at holde øje med i haven. Humlebierne f.eks. flyver pollen til boet i pollenkurve på deres ben, på samme måde som honningbierne, mens murerbier transporterer pollen “på maven”. Murerbierne bruger fugtigt mudder til at forsegle deres ynglecellerne med.

Ser du en rosenbusk, der har fået nogle runde udklip på bladene, så er det nok nogle blad­skærer­­bier der er flyttet ind i din have. Holder du øje med busken, vil du før eller senere se en lille bi klippe et rundt bladstykke, rulle det sammen og flyve af sted med det til boet. Bien bruger nemlig bladstykkerne til at fore sine ynglekamre med. – Når du én gang har set det sjældne og smukke syn, vil du sikkert ikke længere ærgre dig over hulede blade, men glæde dig over at bierne hjælper dine blomster, frugtbuske og træer med at sætte frugt og frø.

De fleste enlige bier gør imidlertid ingen “skade” i haven og er meget fredelige at omgås, så du kan trygt invitere dem ind i din have, hvor de vil leve ganske ubemærket. Sæt redehuse til vildtlevende enlige bier op, og som tak vil bierne bestøve havens frugt og bær, så du vil få flotte, runde æbler og større jordbær. Vi har en god grund til at hjælpe bierne.

Etiket: ,