Bi­er­nes fø­de­kil­der

Blomstrende kirsebærtræ. Foto: © Maria Gram /Vildebier.dk
Mange biarter bruger et bredt udvalg af blomstrende planter som deres føde­kilde. De er som regel ikke knyttet til bestemte nektarkilder. Selv de bier, der specialiserer sig i pollen fra én eller nogle få plantefamilier henter gerne nektar fra de planter, som de ikke samler pollen fra.

Men det er vigtig at forsyningen er stabil. Allerede et par dages pause kan være katastrofal for et humlebi­samfund, som råder kun over ret begrænsede reserver opsamlede i boet. Stabil nektar­forsyning er endnu mere afgørende for de enlige bier.

Den bi, der er bedst kendt for sit alsidige fødevalg er honningbien (Apis mellifera), men også de fleste humlebier og nogle arter af jordbier, uldbier, murerbier og bladskærerbier regnes til generalister (polylektiske arter).

Et godt eksempel er Osmia bicornis (Osmia rufa), der samler pollen fra blomster tilhørende mange for­skellige plantefamilier. Osmia bicornis har, ligesom andre solitære bier, en lille aktivitets­radius og ud­veksler ikke informa­tion om placeringen og værdien af fødekilder med andre hunner. Artens effektivitet i nærheden af koloniens redepladser skyldes, at alle hunner hver for sig gennemsøger hele nærområdet for blomstrende føde­planter.

De fleste solitære bier er specialister i deres fødevalg og søger pollen i blomster tilhørende nogle få plantefamilier. Nogle arter er så stærk specialiseret at de henter pollen kun fra én planteslægt /-familie. Det er især disse specialist-arter (mono- og oligolektiske arter), der er følsomme over for nutidens hurtige skift eller varige ændringer i de omgivende plantesamfund.

Referencer:

  1. Madsen, H.B. & Calabuig, I. (2010): Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea). Ento­mologiske Meddelelser 78: 73-99.

Læs også:

 

Siden oprettet den 18. januar 2011