Serien af humlebi-portrætter i Tidsskrift for Biavl i 2023

Nye artikler om vilde bier hver måned

Danmarks Biavler­forening har siden marts 2019 publiceret arts­beskrivelser af danske bier i dens medlemsblad. Det blev efterhånden til en helt række af bi-portrætter skrevet af Rolf Tulstrup Theuerkauf, Yoko Luise Dupont og Henning Bang Madsen, og siden marts 2022 af Lise Hansted.

I 2023 har Lise Hansted fokuseret på humle­bierne, så i perioden fra marts til november kunne vi læse om ni udvalgte humle­bier og snylte­humler i tids­skriftets portæt-artikler. Dertil kommer Lises emne­artikler om humlebiernes liv, samt en illustreret bestemmelsesnøgle til humlebier i årets sidste nummer af tidsskriftet.

Emne­artiklerne kom rundt om mange aspekter af humlebiernes liv, og var emnemæssigt knyttet til måndernes humlebi-portrætter.

Listen over disse artikler er som følger: Humlebidronninger efter vinterhiet – TfB 3/23; Redebyggende humlebiers livscyklus – TfB 4/23; Reden skal forsvares – TfB 5/23; Humlebier, parring og at finde en mage – TfB 6/23; Social organisering og konflikter hos humlebier – TfB 8/23; Hvordan overvintrer humlebierne – TfB 9/23; Blomsterkonstans hos humlebier – TfB 10/23 og Humlebiers tungelængde – TfB 11/23.

Så året 2023 har været et rigtigt humlebi-år for læsere af Tidsskrift for Biavl, hvilket også faldt enkelte biavlere for brystet, som det fremgik af deres opslag og kommentarer på Facebook.
 

Arts­beskrivelser i 2023

PDF-udgaverne af bi-portrætterne fra Tidsskrift for Biavl bringes her med tak til forfatteren og Danmarks Biavler­forening. Du kan læse og­/eller hente disse artikler ved at klikke på billederne ovenfor eller på linkene i referencerne nedenfor.

Referencer til portræt-artiklerne

Hansted, Lise (2023): Mørk jordhumle, Bombus terrestris (Linnaeus, 1758). Tidsskrift for Biavl, nr. 3, s. 91.
Hansted, Lise (2023): Lille skovhumle, Bombus pratorum (Linnaeus, 1761). Tidsskrift for Biavl, nr. 4, s. 128.
Hansted, Lise (2023): Mørk jordsnyltehumle, Bombus vestalis (Geoffroy, 1785). Tidsskrift for Biavl, nr. 5, s. 157.
Hansted, Lise (2023): Moshumle, Bombus muscorum (Linnaeus, 1758). Tidsskrift for Biavl, nr. 6, s. 209.
Hansted, Lise (2023): Hushumle, Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758). Tidsskrift for Biavl, nr. 7, s. 229.
Hansted, Lise (2023): Skovsnyltehumle, Bombus sylvestris (Lepeletier. 1832). Tidsskrift for Biavl, nr. 8, s. 282.
Hansted, Lise (2023): Agerhumle, Bombus pascuorum (Scopoli, 1763). Tidsskrift for Biavl, nr. 9, s. 317.
Hansted, Lise (2023): Hedehumle, Bombus jonelleus (Kirby 1802). Tidsskrift for Biavl, nr. 10, s. 355.
Hansted, Lise (2023): Kløverhumle, Bombus distinguendus Morawitz, 1869. Tidsskrift for Biavl, nr. 11, s. 383.

Info:

Oversigt over litteratur anvendt til artikelserien om humlebier finder du på Danmarks biavlerforenings hjemmeside.
 

Læs også:

Oprettet den 30. december 2023

 

Etiket: , ,