Kategori: Events og begivenheder

Materiale fra det nordiske webinar om bestøvere er nu online

Promoting pollinators, webinar 12th November 2020

Materiale fra den nordiske konference om bestøvere, der var afholdt digitalt via Zoom torsdag den 12. november, er nu online og dermed tilgængelig for alle interesserede.

Etiket: , ,

Webinar om beskyttelsen af vilde bestøvere i de nordiske lande

Humlebi i honningurt. Foto © Maria Gram / Vildebier.dk

Norske La Humla Suse og dens samarbejds­partnere fra Sverige, Finland, Estland og Danmark er torsdag den 12. november værter for et åbent webinar om beskyttelsen af vilde bestøvere på landbrugs­arealer. Du kan tilmelde dig webinaret her på siden.

Etiket: , ,

Natur­stribe­dag på Rye­gaard Gods

Naturstribedag på Ryegaard Gods

Mange steder i det ganske land oplever vi udsåede blomster­striber langs vejene, men der er delte meninger om deres værdi, især for de sjældne og truede arter. Sam­men med ca. 100 andre besøgte vi Rye­gaard Gods for at se blom­ster­striberne og høre debatten om tiltag for naturen i landbruget. Her kommer vores reportage.

Etiket: , , ,

Nyt, re­designet website

platformskifte

Velkommen til vores nye website, hvor du finder artikler, forsk­nings­nyt, bog­an­mel­del­ser, opslag om events, vej­led­ninger og andre ind­læg re­la­te­ret til vilde bier. I for­bin­delse med over­flyt­nin­gen har vi indek­seret og sor­teret alle ind­læg. En del blev slet­tet, en del op­da­teret og nogle ind­læg venter endnu på at blive over­flyt­tet.

Etiket: ,

Nordisk samarbejde

Den nordiske firkløver

I anerkendelse af, at sammen står vi stærkere, er der nu indledt et nordisk samarbejde omkring beskyttelse af bestøvende insekter på landbrugs­arealer: I dagene 6.–7. maj 2019 blev der i Vikersund i Norge afholdt det første Nordiske Landbrugs­workshop med det norske humlebi­organisation La Humla Suse som vært.

Etiket: , ,

Præsentationer fra bestøver­symposium er nu online

I december blev det første danske sym­posium med fokus på bestøver­faunaens betyd­ning og beskyt­telse afholdt i København. Program­met var sam­men­sat af oplæg fra både uden­landske og danske forskere, samt en række dan­ske prak­tikere. Præ­sen­ta­tio­nerne fra sym­po­siet kan nu frit down­loades af alle interes­serede.

Etiket:

Tilmelding til bestøver­symposium er åbent

Der er nu åbent for tilmelding til bestøver­symposium arrangeret af Københavns Universitet, IPBES i Danmark og SEGES den 7. december 2017. Bemærk: Symposium afholdes på Axelborg. Tilmeldnings­formular, program, samt yderligere info finder du via dette link.

Etiket:

Bestøver­symposium på Københavns Universitet

Bestøver­symposium december2017

Et symposium om beskyttelse og forvaltning af af vilde bier, honning­bier og andre bestøvere afholdes på Københavns Universitet i starten af december. Symposium er resultat af samarbejde mellem IPBES i Danmark, SEGES, ICROFS og Institut for Plante og Miljø­videnskab på KU.

Etiket:
Top