Kategori: Trusler og udfordringer

Harmløse bier blev ofre for angst og uvidenhed

Pragtbuksebi Dasypoda hirtipes. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Borgere var bange for bistik, derfor blev to kolonier af pragtbuksebi i Hundested og Vamdrup sprøjtet væk. Nyheden har vakt vrede og fortørnelse over uvidenheden bland de ansvarlige i kommunen og inkompetencen hos skadedyrs­firmaer. Danmarks Biavlerforening har fremstillet et oplysnings­skilt, der frit kan hentes af alle.

Etiket: , , , ,

Døde humlebier under lindetræer – hvad er grunden?

Lind er et populært træ i byerne. Foto: Colourbox.

Linden blomstrer og igen ligger der døde humlebier under linde­træerne. Årsagen til dette har været diskuteret længe og det ende­gyldige svar er ikke fundet, men de seneste under­søgelser peger dog på sult, som den mest sandsynlige årsag.

Etiket:

Neonikotinoider – hvad ved vi?

En mikro-koloni af jordhumle. Foto: © Marianne Bruus

Det toårige forbud mod brugen af tre insektgifte fra neonikotinoid-gruppen til behandling af insekt­bestøvede afgrøder i EU udløber sidst på året. En ny artikel, publiceret i det seneste nummer af Tidsskrift for Biavl, gør status for viden om neonikotinoidernes effekter på bier, og ridser op, hvad vi fortsat mangler viden om.

Etiket: , ,

Bejdsede rapsfrø og de vilde bier

Blomstrende rapsmark

En undersøgelse, udført af forskere fra universiteterne i Lund og Uppsala og offentliggjort i tidsskriftet Nature, viser at neo­nikotinoider anvendt som bejdse­middel i raps rammer især hårdt de enlige bier og humlebier. Palle Frejvald og Ole Kilpinen gennem­går den svenske undersøgelse i en artikel udgivet i Tidsskrift for Biavl.

Etiket: , ,

Pas på bierne, når du sprøjter

Derfor skal du passe på bierne, når du sprøjter, Frøavleren 3/2013

Forebyggende sprøjtning med insektmidler bør slet ikke finde plads og selv ved skadedyrs­angreb, bør det foregå uden for humlebiernes flyvetid med nødvendig holdes afstand til hegn og skel, for at undgå at biernes rede­steder udsættes for gift­påvirkning.

Etiket: ,

Landbrugsgifte skader bierne

Neonikotinoider er en bredt anvendt gruppe af pesticider, som påvirker insekternes central­nerve­system, men regnes for mindre giftige for pattedyr. To forskerhold har hver for sig konkluderet, at de langsomt dræber bestande af honningbier og humlebier. Videnskab.dk omtaler deres rapporter, publiceret fra Science, i hele tre artikler om emnet.

Etiket: ,

Poster fra Biodiversitets­symposiet

Poster fra Biodiversitets­symposiet

Poster fra Danmarks første Biodiversitets­symposium på Aarhus Universitet viser forslaget til beskyttelse af vildtlevende bier og andre bestøvere, udarbejdet for nationalpark­undersøgelsen på Sydfyn. Forslaget udpeger de væsentlige årsager til nedgangen i antallet af bestøvere og giver en række anbefalinger.

Hvor findes barrierer for beskyttelsen?

Generationer igennem blev bestøvningen betragtet som et naturligt gode, men sikkerheden for, at naturen selv klarer opgaven er ikke længere til stede. Landbruget viser dog fortsat ikke den store interesse i beskyttelsen af bier og andre bestøvende insekter. Samtidigt er de vilde bestøvere, inklusive bier, ret dårligt undersøgt og data ligger meget spredt.

Top