Kategori: Adfærd og levevis

Kampen om rede­pladserne

Læs den spændende historie om humlebier og gedehamse, der har slået sig ned for at bygge rede samme sted, nemlig i en fuglekasse. Fænomenet, der skyldes knaphed på egnede redepladser, blev i 2015 observeret to forskellige steder i Danmark. Det beskrives i en artikel publiceret i Flora & Fauna.

Etiket:

Bier i blåhat

Blåhatjordbien, Andrena hattorfiana. Foto: © Palle Frejvald

Myreafhængige bier? – Det lyder måske underligt, at bier kan være afhængige af myrer. Blåhatjordbien, Andrena hattorfiana, henter kun pollen til sit afkom i planten blåhat, Knautia arvensis. Blåhat får hjælp af myrer til at få spredt sine frø. Så påstanden er næsten sand.

Etiket: ,

Humlebier på boligjagt

Mørk jordhumle, foto: ©Jan Skriver

Foråret er kommet og de første humlebi­dronninger er nu på jagt efter blomster og boliger. De er sultne og de har travlt. Der skal rigelige mængder af pollen og nektar til for at grund­lægge en koloni, og mange humlebi­dronninger når ikke at finde en velegnet redeplads og stifte bo.

Etiket: , ,
Top