Rødlistestatus for danske biarter efter familie og slægt

Nedenunder finder du en liste over alle arter af bier, der er registreret i Danmark, ajourført med deres rødlistestatus. Listen er udarbejdet på baggrund af data hentet fra Den danske Rødliste 2019. Gruppe: Bier, og opstillet efter familie og slægt.

Listen over alle danske arter af bier sorteret efter deres rødlistekategori finder du via dette link.

Du kan bladre i artslisten her på siden eller eller få den vist i et separat vindue.

Reference:

  • Madsen, H.B. (2019): Bier. I Moeslund, J.E. m.fl. (red.): Den danske Rødliste 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. redlist.au.dk.

Se også:

Oprettet den 26. januar 2020.