Forsvundet bi genopdaget

Vejbien Halictus eury­gnathus, var ikke set i Stor­britannien siden 1946 og derfor regnet for forsvundet. Ny rapport, offentlig­gjort på Sussex Biodiversity Record Centre (www.sxbrc.org.uk) samt på Bee, Wasp and Ant Recording Societys hjemme­side (www.bwars.com), dokumenterer at arten lever den dag i dag på flere loka­liteter i East Sussex.

Entomologen Steven Falk har for nylig afsluttet en større under­søgelse af bier og hvepse i South Downs. Felt­arbejde har stået på i syv år og har omfattet femten udvalgte lokaliteter. Falk har registreret i alt 227 bi- og hvepsearter og indsamlet mange værdifulde oplys­ninger om deres forekomst, redebygning og fouragerings­adfærd.

Tiltag som sættes i gang alene af botaniske hensyn kan ren faktisk skade vigtige bestande af bier og andre insekter.

Godt kendskab til arternes økologi har, som Steven Falk påpeger, en stor betydning for planlægning og prioritering af bevarings­arbejde. Tiltag som sættes i gang alene af botaniske hensyn kan ren faktisk skade vigtige bestande af bier og andre insekter.

Halictus eurygnathus, han. Foto: © Steven Falk, Buglife/PA

Halictus eurygnathus, han. Foto ©: Steven Falk, Buglife/PA


I løbet af sit kortlægnings­arbejde opdagede Falk flere sjældne arter, der­ibland vejbien Halictus eurygnathus, som man troede var uddød. Samtlige syv nye fore­komster af denne art blev registreret på lokaliteter med store bestande af Stor Knopurt (Centaurea scabiosa), som er artens primære fødekilde.

Falks optegnelser giver en større indsigt i sammensætning af bestøver­samfund på de forskellige lokaliteter, samt general på landskabs­niveau i South Downs.

Rapporten kan frit hentes som pdf fra Sussex Biodiversity Record Centre eller fra Bee, Wasp and Ant Recording Society.

De opsigts­vækkende fund sætter fokus på betydningen af felt­arbejde. Et område, som ifølge Duncan Sivell, biodiversitets ansvarlig fra BugLife, også i Storbritannien trænger i høj grad til flere midler.

Kilder:

  1. Downland Bees and Wasps Get a Health Check. Sussex Biodiversity Record Centre: sxbrc.org.uk, d. 27. sept. 2011.
  2. Back from the brink of extinction – a solitary bee found after 65 years. BugLife – The Inverte­brate Conservation Trust: www.buglife.org.uk, d. 11. okt. 2011.
Etiket: ,