Blomster­striber på økologiske bedrifter

Er blomster­striberne noget værd?

Værdien af blomsterstriberne langs markerne har været genstand for en heftig diskussion. De regnes af mange for det rene imagepleje og aflad for landbrugets lange synderegister. Andre glæder sig over at de igen kan opleve et væld af blomster flere steder i landskabet.

Kampagnen ‘Pas godt på bierne’ med de 10 bivenlige anbefalinger til landmænd lanceret af Landbrug & Fødevarer sidste år, har sat værdien af blomsterstriber til kun 1 point ud af 10 mulige. Det faldt mange for brystet.

Blomster­stribernes værdi langs de konventionelle marker er da også yderst tvivlsom, idet sprøjte­gifte skader bestøvere både direkte og på længere sigt. Men på økologiske bedrifter giver det godt mening at sætte plads til striber med mad til bierne langs markerne, selv om de ikke hjælper de truede arter.

Med den store tilbagegang, der er i antallet af individer inden for selv de mest almindelige arter, har vi et ansvar for at hjælpe.

Det er kun de mest almindelige insekt-arter, som har tilpasset sig livet i landbrugslandet, der har gavn af udsåede blomsterstriber, men “med den store tilbagegang, der er i antallet af individer inden for disse arter, har vi et ansvar for at hjælpe, blandt andet med føde” – siger Julie Rohde, projektkoordinator ved Økologisk Landsforening.

Mad til bierne

Økologisk Landsforening besluttede i 2018 at dele blomsterfrø ud til 200 økologiske landmænd og 50.000 økologiske forbrugere. I år tales der om 70.000 forbrugere og 250 økologiske landmænd, som hver laver 1.000 kvadratmeter blomsterstriber.

Blandingen, der kaldes “Mad til bierne” er udvalgt med udgangspunkt i Aarhus Universitets positivliste over pollen- og nektar­givende planter egnet til brug for MFO bestøver­venlig brak (se note længere nede).

Da blomster­striberne sås for et år ad gangen, er det vigtigt, at de ikke kommer til at virke som økologisk fælde for de tiltrukne insekter. Af den grund er planter som rød­kløver og kælinge­tand udeladt fra blomster­blandingen.

2019-blandingen består således af blære­smelde, hvid okseøje, foder­esparsette, hjul­krone, honning­urt, humle­snegle­bælg, lucerne, almindelig hør, hvid­kløver og blod­kløver.

Giv en hjælpende hånd til de vilde bier

Du kan læse meget mere om blomsterstriber og andre tiltag for vilde bier i artiklen “Blomsterstriber – giv en hjælpende hånd til de vilde bestøvere”, der har været bragt i det seneste nummer af Praktisk Økologi. Vi er glade for at kunne dele artiklen med vores læsere.

Julie Rohde (2019): Blomsterstriber – giv en hjælpende hånd til de vilde bestøvere. Praktisk Økologi 3/2019, s. 29-33.

Læs artiklen her på siden eller få den vist i et separat vindue.

Julie Rohde (2019): Blomsterstriber – giv en hjælpende hånd til de vilde bestøvere. Praktisk Økologi 3/2019, s. 29-33.

PDF lagt ind på vildebier.dk efter aftale med forfatteren og Praktisk Økologi – vi siger tak!

Note:

MFO bestøver­brak – et miljøfokus område, hvor landmanden bl.a. skal foretage en mekanisk jord­bearbejdning og overholde krav om plantedække. Det udsåede blanding skal indeholde mindst 3 forskellige pollen- og nektargivende planter fra en positivliste. Obs! De til hver tid gældende regler for blomsterstriber og MFO brak finder du på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Links:

Etiket: , , ,