De vilde bier i Nationalpark Thy

Lynghede, foto © Maria Gram /vildebier.dk
En del af danske biavlere flytter sidst på sommeren deres bistader “på lyng” for at producere den eftertragtede og noget dyrere lynghonning.

I den seneste tid har det været kraftigt diskuteret, især på de sociale medier, hvorvidt den øgede konkurrence om fødekilderne på lyngheder og i andre naturområder udgør en trussel mod områdets humlebier og andre vilde bier. Pia Kjær Hansens speciale, forsvaret i juni 2014, sætter fokus på konkurrence-problematikken og bidrager til vores viden om de vilde bier i Hanstholm Vildtreservat i Thy.

Pia Kjær Hansen (2014): De vilde bier i Nationalpark Thy. Om konkurrence mellem honningbier (Apis mellifera) og humlebier i Hanstholm Vildt­reservat og ændringer i arts­sammen­sætningen gennem 60 år. MSc thesis, Biologisk Institut, Det Natur- og Bio­videnskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Fra resumeet:

Tidligere undersøgelser har fundet evidens for at der foregår konkurrence mellem honningbier (Apis mellifera) og humlebier. Undersøgelser tyder på at de humlebier, der bor i nærheden af honningbistader, er fysisk mindre og er nødsaget til at omprioritere deres fouragering i forhold til humlebier i områder uden honningbier.

Denne rapport undersøger den potentielle konkurrence om føde­ressourcerne i mellem honningbier (Apis mellifera) og humlebier i Hanstholm Vildtreservat og sammenligner en nutidig artsliste med en tilsvarende for området fra 1965 for at undersøge hvilke ændringer der er sket med reservatets bifauna over en periode på 60 år.

Læs specialet her på siden eller få den vist i et separat vindue.

Hansen, P. K. (2014): De vilde bier i Nationalpark Thy. Om konkurrence mellem honningbier (Apis mellifera) og humlebier i Hanstholm Vildtreservat og ændringer i arts­sammen­sætningen gennem 60 år. MSc thesis, Biologisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

PDF lagt ind på vildebier.dk efter aftale med Pia Kjær Hansen.

Læs også:

Etiket: , , , ,