Tag: honningbier

Debatten om bier: Danmarks Biavlerforening svarer tilbage

Honningbier. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

De tre indlæg på Altinget i september og i starten af oktober har fået formanden for Danmarks Biavlerforening, Arne T. Henriksen, til at reagere. Han pointerer, at biavlernes organisation arbejder for bedre forhold for alle bestøvende insekter.

Etiket: , ,

Skal biavlen i beskyttede natur­områder reguleres?

Honningbier. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Debatten om konkurrencen mellem honning­bier og vilde bier er ikke stilnet af, tværtimod! For nylig kunne vi læse på Altinget tre nye artikler om emnet. Regulering af biavlen ønskes nu fra flere sider, men biavlerne afviser, at honning­bier i beskyttet natur udgør en trussel for de vilde bier.

Etiket: , ,

Fakta i debatten om bier

Honningbi ved blomstrende pil, foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Debatten, hvorvidt biavl på naturarealer og i byerne skal reguleres, bluser jævnligt op, men bygger ikke nødvendigvis på fakta. Her videre­bringer vi forskernes fakta om bier, publiceret den 17. november på Altinget.dk, med links til yderligere bidrag til debatten.

Etiket: , ,

Fødegrundlag og konkurrence

Danske honningbier bor i bistader. Foto: © Maria Gram / Vildebier.dk

Danmarks Biavler­forening gennemførte i perioden 2011 til 2015 to store projekter, der havde til formål at afdække biernes forsyning med pollen gennem hele sæsonen. Disse projekter er nu afsluttet med udgivelsen af temahæftet “Biernes fødegrundlag”, hvor også biernes konkurrence om føderessourcer får opmærksomhed.

Etiket:

Konkurrence­stærke honningbier

Klokkehumle og honningbi på hjulkrone. Foto: © Henning Bang Madsen

Honningbier og andre bier konkurrerer med hinanden om blomster i landskabet, men der er begrænset videnskabelig dokumentation for betydningen af denne konkurrence for trivslen af vilde bier. Artiklen fra Tidsskrift for Biavl opsummerer, hvad vi ved om konkurrencen mellem vilde bier og honningbier og hvad mangler vi viden om.

Etiket: ,

Konkurrerer bierne om føden?

Artiklen fra Tidsskrift for Biavl nr. 9/2014, der bidrager til den aktuelle debat om konkurrencen mellem honningbier og vilde bier, viderebringes her efter aftale med Danmarks Biavler­forening.

Etiket: , , ,

De vilde bier i Nationalpark Thy

Lynghede, foto © Maria Gram /vildebier.dk

En del af danske biavlere flytter deres bistader “på lyng” for at producere den eftertragtede lynghonning. Pia Kjær Hansens speciale bidrager til vores viden om vilde bier i Hanstholm Vildtreservat og sætter fokus på konkurrence om fødekilderne på lyngheder og i andre naturområder.

Etiket: , , , ,
Top